1 juli 2022

Wijkraadvergadering 12 februari 2013

De wijkraad heeft afgelopen dinsdag 12 februari een vergadering gehad. Er waren veel geïnteresseerde mensen aanwezig. De volgende punten zijn er besproken:

  • Presentatie invulling van woningen op het veemarktterrein
  • Communicatieplan en website
  • Advies voor de Kardinaal de Jongweg
  • Herinrichting Winkelcentrum de Gaard
  • Bijeenkomsten leegstand winkels en Vechtvisie
  • Evaluatie wijkgroenplannen
  • Bomenbeleid
  • Trefpunt wijkbureau Oost – Noordoost

Enkele punten zullen hieronder nader worden toegelicht:

Veemarkt
Door gebiedsmanager Karin Sam-Sin en projectleider Leen de Wit is een presentatie gegeven over de invulling van woningen op de Veemarkt. Zij hebben een toelichting gegeven over de bouwplannen op het voormalig Veemarktterrein. Het is de bedoeling dat bewoners samen met een architect invulling geven aan de woning. De totale bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting tot 2016 duren.

Kardinaal de Jongweg
De wijkraad en de buurtverenigingen rondom de Kardinaal de Jongweg hebben het advies gegeven om de snelheid van 70 km/uur te verlagen naar 50 km/uur met groene golf waardoor de luchtkwaliteit verbeterd zal worden.

Bomenbeleid
Het bomenbeleid van de gemeente Utrecht is dat voor elke gekapte boom een nieuwe boom moet terugkomen. In de praktijk blijkt dit vaak niet zo te zijn. De wijkraad is hier niet zo blij mee omdat het groen dat Noordoost heeft, hierdoor snel verminderd wordt. De wijkraad gaat inventariseren of de projecten in de wijk de bomen die geveld moesten worden ook vervangen zijn.

Trefpunt Oost – Noordoost op 4 april
Het wijkbureau deelt mee dat ook dit jaar weer een Trefpunt organiseert. Dit is een netwerkbijeenkomst voor bewoners en ondernemers uit de wijken Oost en Noordoost.

Volgende wijkraadvergadering op dinsdagavond 19 maart 2013 om 20.00 uur op het Wijkbureau Oost – Noordoost op de F.C. Donderstraat.

 

Facebooktwitterpinterest