6 juli 2022

Wijkplatformleden

Hieronder vindt u een lijst met de leden van wijkraad Noordoost. Voor meer informatie over welke leden zich met welke onderwerpen bezig houden in de wijkraad kunt u “ook” terecht bij “Thema’s” (zie hoofdmenu onder “Wijkraad”).

 1. Wittevrouwen
  Sebastiaan Viezee
  Nico Holvast
  Jurriaan Cals
 2. Tuinwijk West 
  geen 
 3. Tuindorp-Oost
  Desiree de Graaf 
  Pim Fok
 4. Tuindorp-Oost
  Pia Kemper
  Varsha Bhoendi
  Lily Rijpekema
  Paul Herfs –> stille lid –> uitsluitend Vertrouwenspersoon 
 5. Lauwerecht
  Corien van de Haak
  Patricia Weijburg
 6. Staatsliedenbuurt
  geen
 7. Tuindorp o.o. Van Lieflandlaan-west
  Toine Goossens
  Victor Sijthoff
  Mendé Scholten –> stille lid –> uitsluitend Conflictbemiddeling 
  Bodil van der Lee –>  stille lid –> uitsluitend Conflictbemiddeling 
 8. Huizingalaan e.o. Karel Doormanlaan
  Wout van Reemst
 9. Zeeheldenbuurt e.o Hengeveldstraat
  Arnoud Teljeur 
  Wieke van Westerveld
  Maria Plaag –>  stille lid –> uitsluitend Conflictbemiddeling 
 10. Vogelaarbuurt 
  Danny Alon 
  Rob van Dijck
 11. Voordorp
  Christian Naethuys
  Fenneke van der Deijl
  Isaac Gielissen
 12. Veemarkt
  Paulette Jansen
 13. Voorveldse Polder 

Christian Naethuys

Voorzitter                                   

Thema groep : duurzaamheid & natuur + Communicatie o.a. P.R.  
Portefeuille :  duurzaamheid & natuur + website & nieuwsbrief 
Buurt: voordorp

Christian woont in Voordorp en is al 6 jaar actief in de wijkraad, waarvan de afgelopen ¾ jaar als voorzitter. HIj is geïnteresseerd in politiek en heeft als specifieke thema’s Participatie, Groen en Milieu. Hij heeft een achtergrond als trainer en manager Call Centers. Op dit moment doet hij echter ander werk. Christian woont samen met zijn man en heeft geen kinderen

Toine Goossens
Themagroep:      Energietransitie
Portefeuille:       Energietransitie
Buurt:                    Tuindorp

Ik ben 71 jaar, woon sinds 1977 in Tuindorp en ben sinds november 2019 lid van het platform. Duurzaam leven en ondernemen is een inspiratiebron voor mij en Gertruus Bors, mijn partner.  Ik beschik over een heel brede ervaring als ondernemer, adviseur en vrijwilliger. Was werkzaam als leidinggevende voor de opbouw van vrijwilligerswerk in Nederland en het vinden van werk voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Voor de gemeente Utrecht heb ik in de jaren 80 een projectbureau infrastructuur economie en ondernemen opgezet. Ik heb meer dan 20 jaar als adviseur en accountant voor ondernemers en instellingen gewerkt. Daarbij ca 450 bedrijfsplannen beoordeeld. Bij MKB-NL en VNO was ik 20 jaar bestuurder op alle milieu- en infrastructuurdossiers en heb al het beleid en wetgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zien passeren.
Ik ben lid van de liberale Pauluskerk (rk) in Tuindorp. Ik ben zeer actief in het stimuleren van een hechte samenleving die stuurt op onderling vertrouwen. Ik ben geïnteresseerd in politieke vraagstukken, maar geen lid van een politieke partij. Ik vind mijn vrijheid van meningsuiting belangrijker.

Door massamobiliteit en massacommunicatie is de afstand tussen mensen sterk toegenomen. Dat heeft de economie veel goeds gebracht. Maar afgezien van familie en directe persoonlijke contacten, is Nederland versnipperd en gefragmenteerd geraakt. Ik zet mij in om hechte contacten te herstellen. De energie transitie is daar een kans voor.

Sebastiaan Viezee

Thema :Energietransitie
Portefeuille :Energietransitie
Buurt: Wittevrouwen 

Sebastiaan stapte in de wijkraad toen veel anderen opstapte. HIj wil graag meedoen met wat er speelt en wil kijken op welke manier de wijkraad bij kan dragen om het beste uit de mensen/wijk te halen. Sebastiaan is ondernemer en heeft ervaring met het bouwen van een organisatie. Hij heeft een achtergrond in de hospitality.   Hij zet vooral in op het proces van versterken van democratische participatie


Desiree de Graaf 
Thema 
Portefeuille
Buurt: TuinwijkWest

Ik ben Desiree de Graaff, ben bijna 50 en in het dagelijks leven combineer ik trainerschap en omgevingsmanagement. Ik ben bij de wijkraad gekomen omdat ik graag wil ervaren hoe Utrecht met participatie om gaat. En vanuit de wijkraad hoop ik daarin iets te kunnen bijdragen.

Paulette Jansen

Thema: Milieu 
Portefeuille:
fietsen 
Buurt:
Veemarkt 

Ik ben Paulette, geboren en getogen SPer. Ik ben sociaal en buitengewoon milieubewust, jarenlang zet ik me in voor Greenpeace.  Ik hou niet van poespas maar doen… 

       

Nico Holvast

Penningmeester 

Thema groep: verkeer & milieu 
Portefeuille:  verkeer
Buurt: wittevrouwen

Ik heb gewerkt als ICT-er bij de Hogeschool Utrecht. Ben nu met pensioen. Ik ben surveillant bij de schriftelijke toetsen bij de Hogeschool Utrecht. En bij de digitale toetsen ben ik technische ondersteuner. Ik zit 32 jaar bij de Wijkkrant Wittevrouwen. Al fietsend door de wijk haal ik de onderwerpen op. Ik ken de wijk goed. Ook ben ik als amateur-archeoloog vrijwilliger bij de ArcheoHotspot in Castellum Hoge Woerd. Ook help ik mee bij opgravingen.

Pim Fok                                  

Thema groep : verkeer & milieu 
Portefeuille :  verkeer
Buurt: TuinwijkWest

Graag even kennis maken. Mijn naam is Pim en ben werkzaam als informatie adviseur bij de gemeente Ede. Als kind ben ik opgegroeid in een bosrijke omgeving, maar woon al sinds 1985 in Utrecht. Ik heb scheikunde aan de UU en bedrijfskunde aan de Uni Twente gestudeerd (en afgerond) en ben eigenlijk mijn hele leven consultant / projectleider in de automatisering geweest. Sinds enkele jaren houd ik me bezig met groen in de breedste zin van het woord volgens het slogan: gezonde bodem geeft gezonde voeding en maakt gezonde mensen. De thema’s die mij dagelijks bezig houden zijn landbouw transitie van conventioneel naar natuurinclusieve (circulair) landbouw en Voedseltransitie van globaal systeem met veel bewerkt voedsel naar regionaal systeem met gezonde lokale producten en eetcultuur.

En, wat heeft een informatieadviseur hier mee nou te maken. Welkom in de wereld van big data, smart sensor oplossingen en digitale technieken zoals blockchain en artificiële intelligentie. Zonder de digitale instrumenten geen transities 12

Goed, elke transitie begint toch bij jezelf als mens en je directe omgeving! En daar ben ik nu actief mee bezig. Leefbaarheid vergroten en waarborgen in Utrecht en in het bijzonder in Noord-Oost. Veel groen en veel samen doen, dat maakt de wijk (stad)

Arnoud Teljeur

Thema groep : verkeer & milieu 
Portefeuille : openbaar vervoer  
Buurt: zeeheldenbuurt 

Heeft nu ongeveer 2 jaar contact met de wijkraad Noordoost. HIj is nu toegetreden als lid. Arnaud heeft een achtergrond als bioloog. Arnaud neemt deel aan de stedelijke verkeersgroep Utrecht. Ook heeft hij raadsleden gecoacht m.b.t. de verkeersvraagstukken. Arnaud heeft in het bestuur gezeten van de Fietsersbond en van ROVER ( Reizigers Openbaar Vervoer).

Corien van de Haak

Algemeen lid                                    

Thema groep :  Milieu
Portefeuille :  Zonne energie & VvE’s
Buurt: Lauwerecht

Ik ben Corien van den Haak. Met een mooie bouwkundige achtergrond heb ik jarenlang in de woningbouwsector gewerkt. Sinds een aantal jaren doe ik dat vooral op het vlak van duurzaamheid. Voor Energie-U ben ik actief om particulieren en nu ook VvE’s te helpen bij hun vragen over zonnepanelen. En sinds een jaar help ik nu ok VvE’s in Amsterdam. Processen bij VvE’s zijn soms langdurig. De hele VvE moet er tenslotte mee eens zijn om zonnepanelen te laten installeren. Maar er zijn zeker mogelijkheden en met goede voorbeelden zijn vve’s wel over de streep te krijgen. Onderhand komen er bij particulieren en Vve’s ook andere vragen bovendrijven: Hoe kan ik van het gas af, extra isolatie of een duurzame verwarmingsinstallatie. En met mijn bouwkundig achtergrond kan ik daar ook van dienst zijn. Vaak helpt het als je kan zien wat de buren hebben gedaan: als er één schaap over de dam is ….Informatie delen is daarbij van belang.

Graag mijn eigen website bekijken  http://zonnig030.nl/corien-van-den-haak/

Wieke Westeveld
DB lid

Thema groep : wonen & leefbaarheid 
Portefeuille :  leefbaarheid  
Buurt: zeeheldenbuurt

Wieke is betrokken met wat er gebeurt en gaat gebeuren in haar buurt. Nu zij moeder is, zijn onderwerpen als leefbaarheid en veiligheid voor haar extra belangrijk geworden. Zij volgt o.a. de acties rond het project ‘Waterproof 030’ dat binnenkort in de Zeeheldenbuurt van start gaat. Zij interesseert zich in de thema’s: wonen, leefbaarheid, ruimtelijke ordening en verkeersveiligheid.

Pia Kemper
Secretaris

Thema : Verkeer & Participatie
Portefeuille
:
Buurt: Tuindorp Oost 

 

Danny Alon

Thema :
Portefeuille:
MKB’s / jeugd 
Buurt: Vogelenbuurt

Hoi allemal, ik ben Danny ik kom uit Israel.I am 36 years old, not married, I have a lovely dog that I bring with me from Israel.I am living in tuinwiljk Utrecht.I will be happy to help, and meet you all.

 

Rob v Dijck

Thema: verkeer 
Portefeuille: 

Buurt:  Vogelenbuurt 

Tot einde 2018 woonde ik in de wijk West en heb me daar veel bezig gehouden met kwesties rondom verkeer, ook op stedelijk niveau. Verkeersvraagstukken uit Noordoost blijken ook zeer interessant. Graag wil ik mijn in West opgedane ervaring in Noordoost toepassen.

Naast mijn baan van 3 dagen per week, ben ik ook eigenaar van en geef les in de School voor Tai Chi Chuan ITCCA Utrecht. Ik heb twee volwassen uithuizige kinderen en woon in de Koekoekstraat samen met mijn vriendin en haar twee zonen. 

Jurriaan Cals

Thema :
Portefeuille
: Participatie & Coaching
Buurt: Wittevrouwen

Hallo ik heet Jurriaan Cals, ik ben lid van de platform noordoost geworden en dat ik vind ik heel fijn.
Hoe beschrijf ik mezelf? Ik houd ervan na te denken over dat wat er gebeurt. Ik wil graag een bijdrage leveren en ertoe doen. Ik hou ervan vragen te stellen en regelmatig stil te staan bij het waarom der dingen. Op 4 juli 2017 kwam op de radio de opmerking voorbij “Professionele standaardisatie is in strijd met maatwerk”. Dat past bij wat ik denk. Ik hou niet van etiketjes en hokjes, lees meer …   http://www.jurriaancals.nl/

 

Victor Sijthoff
DB lid

Thema : Communicatie 
Portefeuille
: PR
Buurt: tuindorp

Victor woont in Tuindorp en is sinds kort betrokken bij de wijkplatform noordoost. Hij is geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en is daarin betrokken geweest bij een aantal initiatieven op het gebied van financieringsalternatieven, zorgverlening en duurzaamheid. Hij denkt graag mee over mogelijke verbeteringen en heeft zin om zich in te zetten voor de wijkplatform.

Patricia Weijburg

Thema :
Portefeuille
:
Buurt: Lauwerecht

Mijn familie is al sinds de middeleeuwen Utrechts en ook ik woon hier graag. Ik ben zeer betrokken bij de stad en haar inwoners en wil mij via het bewonersplatform wijkplatform noordoost hier graag voor inzetten. 

Wout van Reemst

Thema: Verkeer
Portefeuille
:
Buurt: Huizingalaan, K. Doormanlaan

Mijn naam is Wout van Reemst,  ben getrouwd met mijn Betsy en we wonen met veel plezier in de Zeemanlaan (Ezelswijk/Huizingabuurt). We hebben twee dochters die ook in ons  stadsdeel wonen. Inmiddels gepensioneerd en hoop me voor de wijk in te kunnen zetten

 

Varsha Bhoendi

Thema: Verkeer 
Portefeuille:
MKBérs 
Buurt:  Tuindorp Oost

Ik ben Varsha Bhoendie en woon sinds januari 2018 in Tuindorp-Oost. Ik heb Internationaal Recht gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en ken de stad heel goed. Sinds 2009 werk ik bij de gemeente Amsterdam, waar ik verschillende functies heb bekleed. Ik ben sociaal, probleemoplossend en wil graag helpen. Ik heb me aangesloten bij het wijkplatform om bij de dragen aan onze mooie buurt

Lily Rijpekema

Thema: participatie 
Portefeuille: gezondheidzorg
Buurt: Tuindorp Oost 

Ik heet Lily Rijpkema en Ik zou wel lid willen worden van de groep wijkparticipatie. Ik heb 10 jaar in de Binnenstad gewoond, 2 jaar in Oudwijk en woon nu in Tuindorp Oost.

Ik ben wijkraadslid geweest van Oost en Binnenstad. Ik heb me actief bezig gehouden met de Breedstraatbuurt via de klankbordgroep Breedstraatbuurt en ik was lid van bewonersplatform Binnenstad.

 

Julian Bilderbeek

Thema :
Portefeuille
:
Buurt: Wittevrouwen

 

Ondersteunend deelnemers

Website onderhouder 
Isaac Gielissen

Thema groep : Communicatie 
Portefeuille :  Website
Buurt: Voordorp

Ik ben Isaac Gielissen. Vanaf nu ben ik de nieuwe websitebeheerder van Wijkraad Utrecht Noordoost. Ik begon vorig jaar met websites bouwen. De eerste website bouwde ik voor mijn oom. Op deze manier kon ik ervaring opdoen. Daarna begon mijn websiteonderneming langzaam te lopen. Ik kreeg verschillende opdrachten. Daardoor werd ik erg vaardig in het bouwen. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn: fysiotherapeuten, acteurs, psychologen, tandartsen en nog meer. Ik probeer de websites altijd zo te maken dat ze naderhand gemakkelijk aan te passen zijn. Het is een supertof baantje om naast school te doen. Ik vind het veel leuker dan vakkenvullen of oppassen.

 


Wijkadviseur Wijkbureau Noordoost 

Maarten Grienberger

 

 

Fenneke van der Deijl

Adviseur
Buurt: Voordorp

Hallo ik heet  Fenneke van der Deijl en ‘Mijn buurtje bestaat niet alleen uit huizen maar vooral uit de mensen die er wonen’ hoorde ik iemand laatst zeggen. Zo’n manier van kijken spreekt me aan en daarom ben ik als bewoner betrokken bij de plek waar ik leef en ben ik ook professioneel betrokken bij (actieve) buurten.

Mijn naam is Fenneke van der Deijl, ik woon nu 3,5 jaar in Voordorp (na omzwervingen vanaf Den Haag naar Engeland, Leiden en Amsterdam). In mijn buurt mag wel wat meer reuring komen maar ik heb het ontzettend goed getroffen met een heleboel fijne buren. En zo’n wens om meer reuring is eigenlijk maar een luxe. In veel wijken zijn er wel belangrijker zaken die moeten veranderen. Met mijn bedrijf Urban Villagers werk ik dan ook aan het creëren van meer zeggenschap voor bewoners. Dat doe ik door bewonersnetwerken te ondersteunen en door gemeentes te helpen hun samenwerking met bewoners te verbeteren en hun besluitvormingsprocedures aan te passen zodat inwoners niet alleen meepraten maar ook echt invloed kunnen hebben.  

 

Mendé Scholten                                 

Thema groep : Conflict bemiddeling

Buurt: tuindorp

Woont in Tuindorp. Hij is goed ingevoerd in de wijk en draait al 4-5 jaar mee in de wijkraad no. Mendé neemt daarnaast deel aan de Adviescommissie Ouderenbeleid, die richting de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft. Ook doet hij diaconaal werk, ook stedelijk.  Hij wil zich als lid van de wijkraad inzetten voor het bredere en algemene belang van de wijk en ziet veel potentie in onze buurten. Mendé heeft een onderwijsachtergrond.\

 

Maria Plag 
Portefeuille :  Conflict bemiddeling

Buurt:  Zeehelderbuurt, Hengeveldstraat

Met hart ,ziel inzet,inzet en ervaring doe k mijn werk als personal life coach. Sinds 1985. Na mijn pensioen  geef ik nog steeds coaching in mijn eigen huis. Mijn complete profiel kun je vinden via Linkedin.
 
 

Bodil van der Lee
Portefeuille Conflict bemiddeling 
Buurt: Tuindorp 

Mijn naam Bodil van der Lee, ik verzorg het management van o.a. meerdere Comedians. Mijn bedrijfsnaam MedLee staat voor Media en mijn achternaam Lee. Het staat ook voor medley, een samenstelling van diensten. Ik ben in veel plekken thuis … o.a. onderhandelen van contracten en gages op alle vlakken, reclame, televisie, radio, etc. Ook zet ik een social media beleid uit. Denk graag mee over carrière planning en ben creatief sparringpartner. Ook genereer ik bedrijfsoptredens voor mijn artiesten. Ik wil graag mijn ervaring gebruiken om de wijkplatform noordoost te helpen met het het opzetten van o.a. hun P.R.

 

Paul Herfs

Portefeuille Vertrouwenspersoon 
Buurt : Tuindorp Oost

Vertrouwenspersoon Paul Herfs:
Is geboren en getogen in Heerlen. Na het behalen van zijn middelbare schooldiploma is hij voor studie naar Utrecht vertrokken. Hij studeerde Onderwijskunde aan de Faculteit Sociale Wetenschappen. Na afronding van zijn studie werd hij wetenschappelijk medewerker bij de Vakgroep Onderwijskunde. In 1990 werd hij studentendecaan waarbij zijn hoofdtaak lag in de toelating en begeleiden van buitenlandse studenten. In 2001 werd hij adjunct-directeur van Bureau Buitenland. Vanaf 2005 is hij werkzaam als Vertrouwenspersoon Personeel aan de Universiteit Utrecht. In 2009 promoveerde hij op een onderzoek getiteld “Buitenlandse artsen in Nederland”.
Vanaf 1990 is hij woonachtig in Tuindorp Oost. Vrij snel na zijn verhuizing raakte hij betrokken bij de Stichting Buurtbelangen KWL. (KWL staat voor Kouwerplantsoen, Winklerlaan en Lamerislaan). Hij is sinds vele jaren bestuurslid van genoemde stichting.
 

Nathalie Ladan

Portefeuille  
Buurt : Tuindorp Oost

Hoi ,
Mijn naam is Nathalie Ladan, ik woon sinds half juni 2020 in Tuindorp oost, daarvoor woonde 15 jaar in de Schildersbuurt in Oost. Ik vind t nog best wennen hier in de wijk. Ik werk fulltime en heb een dochter van 14 en een zoon van 12. Ik heb ook nog een hele lieve hond van bijna 1.

Facebooktwitterpinterest