10 juli 2020
Uitgelicht

Wijkplatformleden

 

Hieronder vindt u een lijst met de leden van wijkraad Noordoost. Voor meer informatie over welke leden zich met welke onderwerpen bezig houden in de wijkraad kunt u “ook” terecht bij “Thema’s” (zie hoofdmenu onder “Wijkraad”).

 1. Wittevrouwen
 2. Vogelenbuurt
 3. Tuinwijk West
 4. Tuinwijk oost
 5. Lauwerecht
 6. Staatsliedenbuurt
 7. Tuindorp-Oost
 8. Tuindorp o.o. Van Lieflandlaan-west
 9. Huizingalaan e.o. Karel Doormanlaan
 10. Zeeheldenbuurt e.o Hengeveldstraat
 11. Voordorp
 12. Veemarkt
 13. Voorveldse Polder 

 

José Boon

Ik ben José Boon, wijkadviseur en communicatieadviseur op Wijkbureau Oost en Noordoost. Hiervoor heb ik geschiedenis gestudeerd en ik heb ruim 10 jaar in verschillende horeca gewerkt. Van evenementen tot catering en lange nachten in de kroeg, ik houd wel van wat reuring.

Omdat ik me ook graag bemoei met maatschappelijke zaken, heb ik gesolliciteerd bij de gemeente. Nu begeleid ik initiatieven uit Veemarkt, Voordorp en Utrecht Science Park. Woon of werk je hier en heb je een idee voor de buurt? Kom eens langs op het Wijkbureau of stuur me een uitnodiging, dan stap ik op de fiets.

Ook probeer ik zoveel mogelijk signalen uit de buurten op te vangen. Daarmee adviseer ik collega’s binnen de gemeente als er bijvoorbeeld nieuwe bouwplannen liggen, of als ze nieuw beleid maken.

Eén keer per maand overleggen we met Linda Voortman, de wijkwethouder. Ook zij volgt op de voet wat er allemaal gebeurt in Noordoost en komt ook graag langs om te kijken.

Zelf woon ik in Tuinwijk met mijn vriend Maurice, erg gezellig! In het weekend gaan we samen boulderen, dat is een soort klimmen. Daarna drinken we altijd nog wat aan de bar. Ik vind het heerlijk om nu aan de andere kant te zitten!

 

Toine Goossens

Themagroep:       Energietransitie

Portefeuille:        Energietransitie

Buurt:                      Tuindorp

Ik ben 71 jaar, woon sinds 1977 in Tuindorp en ben sinds november 2019 lid van het platform. Duurzaam leven en ondernemen is een inspiratiebron voor mij en Gertruus Bors, mijn partner.  Ik beschik over een heel brede ervaring als ondernemer, adviseur en vrijwilliger. Was werkzaam als leidinggevende voor de opbouw van vrijwilligerswerk in Nederland en het vinden van werk voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Voor de gemeente Utrecht heb ik in de jaren 80 een projectbureau infrastructuur economie en ondernemen opgezet. Ik heb meer dan 20 jaar als adviseur en accountant voor ondernemers en instellingen gewerkt. Daarbij ca 450 bedrijfsplannen beoordeeld. Bij MKB-NL en VNO was ik 20 jaar bestuurder op alle milieu- en infrastructuurdossiers en heb al het beleid en wetgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zien passeren.
Ik ben lid van de liberale Pauluskerk (rk) in Tuindorp. Ik ben zeer actief in het stimuleren van een hechte samenleving die stuurt op onderling vertrouwen. Ik ben geïnteresseerd in politieke vraagstukken, maar geen lid van een politieke partij. Ik vind mijn vrijheid van meningsuiting belangrijker.

Door massamobiliteit en massacommunicatie is de afstand tussen mensen sterk toegenomen. Dat heeft de economie veel goeds gebracht. Maar afgezien van familie en directe persoonlijke contacten, is Nederland versnipperd en gefragmenteerd geraakt. Ik zet mij in om hechte contacten te herstellen. De energie transitie is daar een kans voor.

 

Sebastiaan Viezee

Thema :
Portefeuille
:
Buurt: Wittevrouwen 

Sebastiaan stapte in de wijkraad toen veel anderen opstapte. HIj wil graag meedoen met wat er speelt en wil kijken op welke manier de wijkraad bij kan dragen om het beste uit de mensen/wijk te halen. Sebastiaan is ondernemer en heeft ervaring met het bouwen van een organisatie. Hij heeft een achtergrond in de hospitality.   Hij zet vooral in op het proces van versterken van democratische participatie

 

Desiree de Graaff

Thema :
Portefeuille
:
Buurt: Wittevrouwen 

Ik ben Desiree de Graaff, ben bijna 50 en in het dagelijks leven combineer ik trainerschap en omgevingsmanagement. Ik ben bij de wijkraad gekomen omdat ik graag wil ervaren hoe Utrecht met participatie om gaat. En vanuit de wijkraad hoop ik daarin iets te kunnen bijdragen.

 

Nardie Eijsberg

Thema groep :  Zorg,Welzijn,Jeugd & Volwassenen
Portefeuille :  
Buurt: vogelenbuurt

Zij woont in de Vogelenbuurt met haar vriendin. Zij is tot voor kort werkzaam geweest in het welzijnswerk. Onder andere in Utrecht Vleuten De Meern. Het lijkt haar interessant om nu vanuit het bewonersperspectief betrokken te zijn. Zij hoopt via dit werk bij te kunnen dragen aan het versterken van de regie en eigen kracht van bewoners.

Nardie is secretaris van de wijkraad en zal zich verder bezig houden met netwerkontwikkeling.

 

 

Nico Holvast 

Penningmeester                                    

Thema groep : verkeer & milieu 
Portefeuille :  verkeer
Buurt: wittevrouwen

Ik heb gewerkt als ICT-er bij de Hogeschool Utrecht. Ben nu met pensioen. Ik ben surveillant bij de schriftelijke toetsen bij de Hogeschool Utrecht. En bij de digitale toetsen ben ik technische ondersteuner. Ik zit 32 jaar bij de Wijkkrant Wittevrouwen. Al fietsend door de wijk haal ik de onderwerpen op. Ik ken de wijk goed. Ook ben ik als amateur-archeoloog vrijwilliger bij de ArcheoHotspot in Castellum Hoge Woerd. Ook help ik mee bij opgravingen.

 

Arnoud Teljeur 

Algemeen lid                                    

Thema groep : verkeer & milieu 
Portefeuille : openbaar vervoer  
Buurt: zeeheldenbuurt 

Heeft nu ongeveer 2 jaar contact met de wijkraad Noordoost. HIj is nu toegetreden als lid. Arnaud heeft een achtergrond als bioloog. Arnaud neemt deel aan de stedelijke verkeersgroep Utrecht. Ook heeft hij raadsleden gecoacht m.b.t. de verkeersvraagstukken. Arnaud heeft in het bestuur gezeten van de Fietsersbond en van ROVER ( Reizigers Openbaar Vervoer).

 

Wieke Westerveld

Algemeen lid                                   

Thema groep : wonen & leefbaarheid 
Portefeuille :  leefbaarheid  
Buurt: zeeheldenbuurt

Wieke is betrokken met wat er gebeurt en gaat gebeuren in haar buurt. Nu zij moeder is, zijn onderwerpen als leefbaarheid en veiligheid voor haar extra belangrijk geworden. Zij volgt o.a. de acties rond het project ‘Waterproof 030’ dat binnenkort in de Zeeheldenbuurt van start gaat. Zij interesseert zich in de thema’s: wonen, leefbaarheid, ruimtelijke ordening en verkeersveiligheid.

 

Mendé Scholten

DB lid                                    

Thema groep : Zorg,Welzijn,Jeugd & Volwassenen
Portefeuille : Ouderen 
Buurt: tuindorp

Woont in Tuindorp. Hij is goed ingevoerd in de wijk en draait al 4-5 jaar mee in de wijkraad no. Mendé neemt daarnaast deel aan de Adviescommissie Ouderenbeleid, die richting de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft. Ook doet hij diaconaal werk, ook stedelijk.  Hij wil zich als lid van de wijkraad inzetten voor het bredere en algemene belang van de wijk en ziet veel potentie in onze buurten. Mendé heeft een onderwijsachtergrond.

 

Christian Naethuys

Voorzitter                                   

Thema groep : duurzaamheid & natuur + Communicatie o.a. P.R.  
Portefeuille :  duurzaamheid & natuur + website & nieuwsbrief 
Buurt: voordorp

Christian woont in Voordorp en is al 6 jaar actief in de wijkraad, waarvan de afgelopen ¾ jaar als voorzitter. HIj is geïnteresseerd in politiek en heeft als specifieke thema’s Participatie, Groen en Milieu. Hij heeft een achtergrond als trainer en manager Call Centers. Op dit moment doet hij echter ander werk. Christian woont samen met zijn man en heeft geen kinderen

 
 

Adviseur 

Frans soeterbroek

Thema groep : Alles
Portefeuille :  Alles
Buurt: Voordorp 

“Frans Soeterbroek woont in de wijk Wittevrouwen en is in het dagelijks leven adviseur op het terrein van wat hij ‘samen stad maken’ noemt. Hij noemt zich de Ruimtemaker en adviseert gemeenten hoe je stads- gebieds- en wijkontwikkeling samen met de bewoners aanpakt. Weg van het traditionele participatiebeleid maar veel meer denken in termen van democratische vernieuwing, maatschappelijk ondernemerschap en sterke buurtgemeenschappen.   Ruim vijf jaar geleden is hij samen met initiatiefnemers uit de hele stad het netwerk’ Utrechtse Ruimtemakers’ gestart dat tot doel heeft om het klimaat voor bewonersinitiatieven in de stad te verbeteren.  Dat zouden we niet alleen terug moeten zien in bijvoorbeeld een initiatievenfonds maar ook in het grond- vastgoed- en aanbestedingsbeleid van de gemeente. En daar valt nog veel te verbeteren. Frans doe dit om zijn kennis ook in zijn eigen stad in te zetten maar ook gewoon omdat hij zich druk maakt over wat hij in de stad ziet gebeuren.”

 

Website onderhouder 
Isaac Gielissen

Thema groep : 
Portefeuille :  
Buurt: 

Ik ben Isaac Gielissen. Vanaf nu ben ik de nieuwe websitebeheerder van Wijkraad Utrecht Noordoost. Ik begon vorig jaar met websites bouwen. De eerste website bouwde ik voor mijn oom. Op deze manier kon ik ervaring opdoen. Daarna begon mijn websiteonderneming langzaam te lopen. Ik kreeg verschillende opdrachten. Daardoor werd ik erg vaardig in het bouwen. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn: fysiotherapeuten, acteurs, psychologen, tandartsen en nog meer. Ik probeer de websites altijd zo te maken dat ze naderhand gemakkelijk aan te passen zijn. Het is een supertof baantje om naast school te doen. Ik vind het veel leuker dan vakkenvullen of oppassen.

 

Wijkadviseur
Maarten Grienberger

Thema groep : 
Portefeuille :  
Buurt: 

 

Facebooktwitterpinterest