25 september 2022

Thema’s

Duurzaamheid & Natuur

Het cluster Duurzaamheid & Natuur van de Wijkraad Noordoost houdt zich bezig met zaken die spelen rondom het openbaar groen en de duurzaamheid van de wijk.
Meer info…

Zorg en Welzijn (Jeugd & Volwassenen)

Het cluster Zorg en Welzijn houdt zich bezig met actuele zaken die tav dit onderwerp spelen in de wijk. De gemeente is met ‘Vernieuwend Welzijn’ bezig. Het jongerenwerk is onlangs gecentraliseerd voor geheel Utrecht.
Meer info…

Verkeer & Milieu

Het cluster Verkeer & Milieu denkt mee over verbeteringen aan het wegennet voor de weggebruikers en omwonenden in Utrecht Noordoost.
Meer info…

Wonen & Ruimtelijke ordening

Wonen & Ruimtelijke ordening draagt bij aan de kwaliteit van bouwprojecten door betrekken van bewoners/ondernemers, omwonenden en kritische reflectie naar de betreffende gemeentelijke diensten.
Meer info…

Wijkeconomie & ZZP

Handvatten creëren om in de wijk het ondernemerschap te bevorderen en daarmee de economische ontwikkeling, persoonlijke groei, levendigheid en bereikbaarheid van de wijk te behouden en te vergroten.
Meer info…

Communicatie

Het cluster Communicatie van de Wijkraad Noordoost houdt zich bezig met de communicatie naar de burgers en ondernemers in de wijk.
Meer info…

Facebooktwitterpinterest