27 september 2021

Missie

Het beoogde resultaat van de inspanningen van de wijkraad is een goed woon-, leef- en werkklimaat voor bewoners en ondernemers in de wijk.

Om dit te bereiken stelt de wijkraad zich ten doel om signalen, wensen en ideeën van bewoners uit de wijk Utrecht Noordoost te gebruiken als basis voor (haar adviezen over):

  • de wijkvisie
  • de wijkraadpleging
  • het wijkprogramma
  • de criteria voor besteding van het wijkleefbaarheidsbudget
  • overige activiteiten en plannen van het College van B en W van de gemeente Utrecht

Facebooktwitterpinterest