6 juli 2022

Missie

Het beoogde resultaat van de inspanningen van de wijkplatform is een goed woon-, leef- en werkklimaat voor bewoners en ondernemers in de wijk.

Om dit te bereiken stelt de wijkplatform zich ten doel om signalen, wensen en ideeën van bewoners uit de wijk Utrecht Noordoost te gebruiken als basis voor (haar adviezen over):

  • de wijkvisie
  • de wijkraadpleging
  • het wijkprogramma
  • de criteria voor besteding van het wijkleefbaarheidsbudget
  • overige activiteiten en plannen van het College van B en W van de gemeente Utrecht

Visie en Missie 2020

Facebooktwitterpinterest