1 juli 2022

Wijkraad volgt decentralisatie in het sociale domein

1 januari 2015 komt steeds dichterbij. Het Rijk draagt dan de gehele Zorg voor Jeugd en een deel van de huidige AWBZ-taken over naar gemeenten. Grote veranderingen, die veel gaan betekenen voor de stad, de cliënten en de werkwijze van gemeente en zorginstellingen. In Utrecht gaan we de basiszorg zoveel mogelijk wijk- en buurtgericht organiseren met buurtteams.
Op dinsdag 20 mei 2014 organiseerde de gemeente een bijeenkomst speciaal voor wijkraadsleden in Wijkbureau West. Ze hebben ons bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen en is ons gevraagd naar aandachtspunten, suggesties en ervaringen. Dit zodat de gemeente de voorbereiding van deze veranderingen per 2015 in de zorg voor kinderen, volwassenen en ouderen verder kan aanscherpen en verbeteren.

Wethouder Everhardt deed de aftrap. Na een presentatie over de laatste ontwikkelingen in het sociale domein was het tijd om ons op te delen in 4 groepen om een deelthema van deze transitie onder de loep te nemen. Ook was hierbij gelegenheid om kennis te maken met de buurteams (we zijn al van 2 naar 6 gegroeid in de stad, maar nog niet in Noordoost). De resultaten uit het gesprek in de groep werden voor de afsluiting nog gedeeld met de hele groep. Wethouder Jongerius vond het plezierig dat er zoveel praktische informatie uit deze kennisuitwisseling was gekomen.
Je moet dan vooral denken aan de wens om gebruik te maken van (kennis)netwerken die bij Wijkraden al bekend zijn, gebruik voor iedereen duidelijke communicatie, betrek Wijkraden bij de horizontale verantwoording, zorg voor een soepele overgang van ‘oud’ naar ‘nieuw’ en blijf goed zorgen voor de ouderen in onze samenleving.
Na afloop was er nog de gelegenheid om onder het genot van een drankje informeel na te praten. Een geslaagde avond om de vinger aan de pols te houden! Het is dan ook leuk om collega wijkraadsleden uit andere wijken eens te spreken. Kortom de avond was eigenlijk te kort, maar er komen zeker nog meer van deze gelegenheden want de gemeente wil deze veranderingen graag samen doen en zal ons ook op de hoogte houden van hun vorderingen.

Facebooktwitterpinterest