1 juli 2022

Wijkraad neemt deel aan Stads gesprek Utrecht op 16 april

stadsdebatWij maken Utrecht’ zijn de partijen D66, Groen Links, VVD en SP die aan het onderhandelen zijn over de coalitievorming binnen de gemeenteraad.

Zo’n 400 deelnemers wilden meepraten over de ambities van Utrecht. Er werd gesproken over 7 thema’s:

  •  Zorg voor elkaar
  •  Mobiliteit en luchtkwaliteit
  •  Werken aan werk
  •  Wonen en ruimtegebruik
  •  Veiligheid en leefbaarheid
  •  Duurzaamheid
  •  Onderwijs

Er waren twee gespreksrondes, waar de deelnemers hun ideeën en initiatieven per thema deelden met hun tafelgenoten. Na elke ronde konden de deelnemers elkaars initiatieven bekijken en waarderen. Ook leden van de wijkraad NO en buurtcomités in NO namen deel aan het gesprek.

De initiatieven die het meest gewaardeerd werden, zijn aangeboden aan de beoogde coalitiepartijen en vormen input bij de onderhandelingsgesprekken.

Facebooktwitterpinterest