6 juli 2022

Wijkraad inventariseert bomenkap in de wijk NO

In de wijk Noordoost ligt het aantal vierkante meters (40) openbaar groen per huishouden ver onder de norm blijkt uit een onderzoek van Alterra in Wageningen.In de wijk Noordoost zelfs lager dan in de hele stad Utrecht (50). De afgelopen jaren zijn er veel bomen gekapt. Er zijn veel minder bomen teruggeplaatst.

De wijkraad gaat uitzoeken hoeveel dat er zijn en gaat dan een gesprek aan met wethouder Groen, Mirjam de Rijk. Naar de buurtverenigingen is een excel-file gestuurd om in te vullen. We hopen dat de buurtverenigingen meedoen, maar ook particulieren kunnen een bericht naar info@wijkraadnoordoost.nl sturen.

Facebooktwitterpinterest