5 juli 2022

Wijkplatform Noord Oost op facebook

Binnen een gemeente is het van belang dat burgers verantwoordelijkheid krijgen en tegelijk nemen.
Burgers moeten hun verhaal kwijt kunnen en weten waar ze daarmee terecht kunnen. Burgers die betrokken zijn bij initiatieven en daarmee ook de verantwoordelijkheid nemen voor het welbevinden van hun eigen leefomgeving. De oorspronkelijke opzet van gemeente en wijkraden bleek in de
praktijk de verbinding tussen bewoners en gemeente niet te verstevigen. De gemeente heeft met de opzet van wijkplatforms geprobeerd een nieuwe structuur te bedenken waarbinnen de verbinding wel verstevigd kan worden. De wijkplatforms zijn door de gemeente (t.w. het gemeentebestuur) in
het leven geroepen om buurtgroepen , bewonerscomités, ondernemersverenigingen en
maatschappelijke organisaties met elkaar en met de gemeente in verbinding te brengen.
Onderliggend doel is de afstand tussen bewoners en betrokkenen inclusief de gemeente te verkleinen. Daarbij wordt gestreefd naar een grotere betrokkenheid en
vertegenwoordiging van alle bewoners in de stad. Gezocht wordt naar een aanpak waarbij meer groepen meegenomen worden, polarisatie wordt tegengegaan en zwakkere groepen actief
betrokken worden. De wijkplatforms moeten hiervoor een actieve start maken. Het gezamenlijk streven is om hierdoor zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden aan iedereen in de stad.

Facebooktwitterpinterest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.