7 juli 2022

Voortgangsrapportage Versterking lokale democratie en bestuur

Bij brief van 5 juli 2018 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer is het Plan van Aanpak Versterking lokale democratie gepresenteerd. Aan dit plan van aanpak wordt grotendeels uitvoering gegeven door het samenwerkingsprogramma Democratie in
Actie. In het samenwerkingsprogramma wordt door veel verschillende partners samengewerkt. De kern bestaat uit het ministerie van BZK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen2

Naast deze kern is er een grote flexibele schil van partners die betrokken zijn op onderdelen van het programma. Het programma biedt ondersteuning op die
aspecten van de lokale democratie waar gemeenten zelf behoefte aan hebben. Het uitgangspunt in het aanbod is de uitvoering van de Quick Scan Lokale Democratie (QSLD).

Facebooktwitterpinterest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.