7 juli 2022

Viering Utrecht 900 jaar

Op 2 juni 1122 is het 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg In dat jaar
ontstond ook het georganiseerde waterbeheer. Een groep initiatiefnemers heeft in
november 2018 een plan voor de viering gemaakt. Dat is in 2019 in overleg tussen
overheden, initiatiefnemers en andere partners in de stad inhoudelijk, organisatorisch
en financieel verder uitgewerkt. De hoofdlijn van de viering in stad en regio wordt in
deze notitie toegelicht.
Deze notitie is bedoeld als uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de organisatie
en als nadere toelichting bij het voorstel voor de Gemeente Utrecht en Provincie
Utrecht om 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de viering van Utrecht 900 jaar
stadsrechten
1.1 Waarom een viering
Op 2 juni 1122 kreeg Utrecht stadsrechten. In 2022 is dat 900 jaar geleden. In 2018 is met het
coalitieakkoord ‘Ruimte voor Iedereen’ afgesproken om Utrecht 900 jaar stadsrechten te vieren en dat de
verjaardag een viering is van Utrecht, door en met Utrechters. Het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden viert in 2022 dat in 1122 de (Kromme) Rijn bij Wijk bij Duurstede is afgedamd. Dit markeerde
de start van het waterbeheer in de regio Utrecht.
We vieren de groei en bloei van Utrecht (stad en regio) en de manier waarop we met elkaar samenleven.
Het verkrijgen van stadsrechten markeert het begin van een periode waarin de inwoners steeds meer
zeggenschap kregen in het bestuur en de rechtspraak. Het is het begin van het democratisch
burgerschap. Met de stadsrechten neemt Utrecht een voorsprong op andere steden en groeit uit tot de
grootste stad van de Noordelijke Nederlanden waar een diversiteit aan mensen en culturen woonden.

Bekijk hier de bestanden: Utrecht 900 jaar – Stad zonder muren voornemen
Raadsbrief Utrecht 900 jaar stadsrechten

Facebooktwitterpinterest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.