5 juli 2022

Verzoek om zowel budget als besluit aangaande herinrichting Alexander Numankade

Advies aan College – graag uw mening: in het verleden heeft de wijkraad adviezen opgesteld. Nu hebben we het net iets anders gedaan, namelijk volgens de nieuwe participatie richtlijnen: i.p.v. een advies is het merendeels een uitgewerkt voorstel met een brede participatie erin verwerkt. Voor deze participatie is iedereen van groot belang, we willen iedereen bereiken.  In de komende 2 weken willen we eerst graag de mening van Noordoost te horen krijgen, hoe jullie tegenover dit verzoek staan. Ik heb het verzoek als bijlage toegevoegd aan deze mail. Als jullie hierachter staan, wil ik jullie vragen het verzoek te ondersteunen door het ook te ondertekenen, zodat wij het namens de hele wijk in kunnen dienen bij het College van B&W.  Christian Naethuys info@wijkraadnoordoost.nl  / 0684803219 
(zie bijlage Verzoek Alexander Numankade toevoegen)

U kunt uw steun per email sturen aan info@wijkraadnoordoost.nl met een vermelding dat u dit document gelezen heeft en dat wij namens u uw naam mogen toevoegen. U hoeft de bijlage dus niet te printen en ondertekenen.

Facebooktwitterpinterest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.