7 juli 2022

Verslag wijkraadvergadering van 18 juni 2013

De wijkraad heeft voor de vakantie een vergadering gehad. Hierbij een kort verlaat verslag van de vergadering.

Wijkambities wijkbureau
Wijkambitie van het wijkbureau wordt besproken. Voorgestelde ambities voor 2014 van wijkbureau zijn kort gezegd:

 • sluipverkeer Kapteijnlaan;
 • vrijwilligers in de wijk;
 • aanpak overmatig alcoholgebruik;
 • onderzoek woonwensen ouderen.

Na de zomervakantie zullen bewoners een vragenlijst ontvangen via de mail.

Wijkvisie wijkraad
Wijkvisie wijkraad is vervolgens besproken. Alle input is welkom!
Punten om mee te nemen zijn onder andere:

 • de impact van samengaan met Overvecht op onderdelen zoals politie, jeugdzorg. Noordoost vraagt gebruik van de kracht in de wijk en het investeren hierin;
 • eetbaar groen;
 • gezondheid;
 • parkeernormen.

Verder is het zoeken naar de samenhang en nadruk op participatie van de wijkbewoners.

En verder

 • Is wijkwethouder Jeroen Kreijkamp bij de vergadering aanwezig.
 • Is er wijktafel geweest met wijkbladredacties. Het doel hiervan is geweest: hoe in de toekomst te werken en hoe te zorgen voor samenwerking met de verschillende redacties.
 • Komt het verslag van de wijkraadvergadering van 17 september binnenkort op de site.

De volgende vergadering van de wijkraad is op 15 oktober van 20.00 – 22.00 uur op het Wijkbureau Oost – Noordoost.

 

 

Facebooktwitterpinterest