1 juli 2022

Verslag wijkraadvergadering 25 februari 2014

Op 25 februari was er een bijeenkomst van de wijkraad Noordoost. Hierbij een kort verslag.

Project herontwikkeling Veemarkt
De projectleider van de Veemarkt heeft een presentatie geven omtrent de stand van zaken rondom de Veemarkt. De belangrijkste punten:

  • Tijdelijke volkstuinen starten eind april op perceel C.
  • Er komen drie collectieve woongroepen: Marktmeesters, Kasco en de Smaaktuin (www.desmaaktuin.nl). De planning is dat in mei 2014 de eerste paal voor de Smaaktuin de grond in gaat.
  • Er komen zes groepen van acht eenheden, bestemd voor dementerenden;

Presentatie Buurland
Het buurtcollectief Buurland (Lauwerecht) heeft een presentatie geven over hun ideeën romdom Buurland. De bedoeling is dat er een laagdrempelige renovatie gaat plaatsvinden. En dat het vervolgens mogelijk is om betaalbaar te wonen in een schoon, gerenoveerd en veilig Buurland. met gemeenschappelijke tuin. Deze ontwikkeling past in de visie van de wijkraad. De wijk wordt verrijkt in het kader van leefomgeving en zelfwerkzaamheid. Mitros moet nog uitspraak doen over de renovatieplannen.

Wijkraadpleging 2014
In 2014 zal er een wijkraadpleging gaan plaatsvinden over zelfredzaamheid in de buurt. U wordt hier nog nader over geïnformeerd.

 

Facebooktwitterpinterest