7 juli 2022

Vernieuwing wijkparticipatie (motie 155)

Op 20 juni was er een ‘plein’-bijeenkomst in het stadskantoor. Vele leden van wijkraden voerden er een gesprek over de vraag hoe wijkraden een vernieuwende bijdrage kunnen leveren aan wijk-participatie. Anders gezegd: hoe kunnen we burgers meer betrekken bij de leefbaarheid in de wijk? Op 25 augustus wordt dit gesprek voortgezet met leden van de gemeenteraad erbij. De Raad heeft op 12 november 2015 een motie (no. 155) aangenomen met wensen om wijkparticipatie te vernieuwen. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft deze motie overgenomen. Het gaat daarbij om 1) meer flexibele vormen van participatie in de wijk, 2) meer betrokkenheid van burgers tijdens planvorming in plaats van aan het einde, 3) betrokkenheid van een bredere groep burgers, ook jongeren, allochtone ouderen en digitaal minder vaardigen, 4) heldere afspraken over invloed en besluitvorming. Heeft u hierover voorstellen, laat het ons weten op: info@wrno.nl.

Verslag bijeenkomst 25-08-2016
Al doende vernieuwen (ambeteliijk concept) 12-10-2016
Evaluatie wijkraadadviezen Noordoost (okt 2016)
Reactie voorzitter WRNO (okt 2016)

Op 25-10-2016 was er een vervolg meeting over motie 155 (bekijk hier de presentatie, het verslag en het concept voor het advies aan de gemeenteraad).
Presentatie
Verslag
Concept advies

Facebooktwitterpinterest