5 juli 2022

Verkeer in Noordoost

De wijkraad is van mening, dat verkeer in Noordoost zijn bestemming moet hebben in Noordoost, bestemmingsverkeer dus; bewoners, bezoekers, bevoorrading van ondernemingen in Noordoost.

Onze wijk kent echter ook een aantal straten waarop veel verkeer te vinden is dat onze wijk gebruikt als doorgangsroute naar andere bestemmingen, zoals de A27, de parkeergarages in de binnenstad en bijvoorbeeld de Jaarbeurs. Op de Kardinaal de Jongweg, Sartreweg/Romerostraat/Kapteijnlaan, Draaiweg/Talmalaan en de route Kaatstraat, Adelaarstraat, Willem van Noortstraat, Anthonius Matthaeuslaan/Pieter Nieuwlandstraat rijdt veel zogenaamd sluipverkeer.

Dit zorgt voor extra onveiligheid, geluidsoverlast, luchtvervuiling en vermindering van de leefbaarheid in onze buurten en dat allemaal omdat automobilisten via onze wijk hun reistijd willen bekorten.

De wijkraad vindt dat verkeer via de ring rond de stad, de snelwegring zijn bestemming in de stad moet vinden, om de stad en niet dwars door de stad!

Per 1 januari 2015 moet de gemeente Utrecht net zoals alle andere Nederlandse gemeenten voldoen aan de criteria voor de luchtkwaliteit. Op de Weerdsingel en Oudenoord bevat de lucht teveel stikstof dioxide NO2, meer dat 40 microgram/m3. De enige oplossing is een knip ter hoogte van de Monicabrug, de route uit de binnenstad via de weerdsingel naar bijvoorbeeld de A27 is dan onmogelijk.  Dit betekent voor onze wijk dat de route via Tuinwijk/Vogelenbuurt/Lauwerecht naar de Kardinaal de Jongweg, 4000-6000 auto`s per etmaal onmogelijk wordt. De wijkraad is voorstander van deze knip, echter wel zo dat aanliggende wijken niet worden belast met de auto`s die hun weg niet meer vinden over de oude route!

Bewoners van de wijk Noordoost zijn uitgenodigd voor de inloop informatieavond over de “knip” nabij de Monicabrug op donderdag 6 maart 2014. Bewoners kunnen vrij inlopen van 19:30-21:00 uur op het wijkbureau Noordoost aan de F.C. Dondersstraat 1. Er zal geen plenaire presentatie gehouden worden, verschillende vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Facebooktwitterpinterest