7 juli 2022

Vergadering januari 2013

Datum 15 janauri 2013

Aanwezig: Ab Kools, Albert van Beek, Joyce Parlevliet, Sanne de Groot, Fien van Walbeek, Henri Koopman, Egbert Aalbers, Ton Klaver, Ed van Rosmalen, Sander Ekstijn, Eiko Smid, mevr. Castelein, Jacolien Rutten, Ingrid Rohde en Marlies Delsing

 Mededelingen:
 • Jacolien Rutten is de nieuwe wijkregisseur van Oost-Noordoost; zij is Marjan Wertwijn opgevolgd;
 • Marlies Delsing is ook nieuw op het wijkbureau; zij zal de ondersteuning van de wijkraad doen en volgt Goverien de Zwart op;
 • Sander Ekstijn wordt vast lid van de wijkraad;
 • ….. Castelein uit de M.H Trompstraat is aspirant lid;
 • De GroenmoetjeDoen!-dag is op 9 juni 2013.
 De volgende punten zijn besproken:
 • Advies m.b.t. omgevingscondities Dr. Bosschool.
 • Informatie navragen over planten boom aan het Willem van Noortplein.
 • Visieproces Wijkraad: de 4 themabijeenkomsten worden vastgelegd in een fotoboek met korte verslagen, incl. verslag wijkraadpleging. De zwaartepunten hieruit komen in een Visie Wijkraad, een stuk van 5-6 bladzijden.
 • Communicatieplan: nieuwe website heeft vorm aangenomen.
 • Studentenhuisvesting Van Lieflandlaan en Huizingalaan: naar aanleiding van de gang van zaken rond bovenstaande projecten schrijft de wijkraad een brief aan het college. Zowel ter ondersteuning van de bewoners als om het college op hun eigen programma te wijzen; open en transparant. Bij het eerstvolgende gesprek met de wijkwethouder deze processen bespreken.
 • De participatie m.b.t. het wijkgroenplan niet naar wens. Voorstel is om een tussentijds evaluatiegesprek te organiseren met een delegatie van de wijkraad en de projectleider.
 • De bevolkingsprognoses van het CBS voor Utrecht liggen hoger dan verwacht. Dit kan leiden tot toenemende bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen.
 • Via wethouder verkeer krijgt de wijkraad het verzoek om het college te adviseren over onderzoek Kardinaal de Jongweg.
 • De wijkraad bereid een advies voor over een fietstunnel bij de Sartreweg.
 • Noordelijke randweg; hier komt waarschijnlijk een 6 meter hoog talud komen. Dit gaat ondanks een geluidswal geluidsoverlast geven zowel in Noordoost als in Overvecht. De wijkraad neemt contract op met de wijkraad Overvecht.
 Agendapunten voor de toekomst:
 • Wijkspeelruimteplan; 12 februari aanvang 19.00u.
 • Veemarkt; 12 februari aanvang 20.00u.
 • Jeugd en Welzijn: vergadering 19 maart. De nieuwe aanbieder en JoU worden uitgenodigd voor de vergadering van 19 maart. Via hen wordt geprobeerd om de wensen van de jeugd te achterhalen.
 • Vergadering van 16 april over Stadswerken, het Griftpark en snoeien van bomen.
 • Aandacht voor Burgerparticipatie.

Facebooktwitterpinterest