6 juli 2022

Uw foto op wijkraadnoordoost.nl

Wij willen regelmatig nieuwe foto’s op de homepagina van de website kunnen plaatsen. Bewoners van Utrecht Noordoost kunnen foto’s insturen die geplaatst kunnen worden in de banner van de website.

Uw foto moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Uw foto moet in Utrecht Noordoost gemaakt zijn of daarmee in verband staan.
  2. U moet zelf de auteur zijn en geeft door het insturen van uw foto de wijkraad Noordoost toestemming tot het zonodig bijsnijden en het gebruik van de foto op deze website.
  3. Als er personen op de foto staan bent u er zelf verantwoordelijk voor dat die personen daarvoor toestemming hebben gegeven, voor zover dat wettelijk nodig is. U bent zelf aansprakelijk voor eventuele eisen van portretrecht.
  4. Voor foto’s die we niet geschikt vinden voor de homepagina behouden wij ons het recht voor om die op andere wijze op de site te vertonen, tenzij u vooraf aangeeft dit niet te willen.

U kunt uw foto insturen als bijlage bij een e-mail aan info@wijkraadnoordoost.nl met vermelding van:

  • uw naam
  • waar de foto is gemaakt en of het verband met de wijk
  • eventueel een korte omschrijving van de foto

Facebooktwitterpinterest