7 juli 2022

Update van het cluster Milieu&Verkeer

Het cluster Milieu&Verkeer houdt zich op het moment bezig met verschillende projecten in de wijk. Hieronder een korte beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen.

Aanpak kruisingen Noordoost
Kruispunten Adelaarstraat/ Bemuurde Weerd en Draaiweg/ Lauwerecht worden binnenkort verkeersveiliger gemaakt. Vorig jaar is er gestart met een bijeenkomst inclusief bezoek aan de 2 kruisingen met een paar buurtbewoners o.a. ondernemers, verkeersdeskundigen, fietsersbond en de wijkraad. De doelstelling is: meer ruimte voor (overstekende) fietsers en voetgangers en de snelheid van autoverkeer verminderen met name rondom de zijstraten.In januari 2014 is hierover een wijkbericht in de betreffende buurt verspreid. Hier zijn meerdere reacties over ontvangen.

Bijeenkomst op 25 februari
Op 25 februari om 19:30 uur zal, bij Wijkbureau Oost/ Noordoost, projectleider Judith Zuidgeest de aangepaste tekeningen van beide kruisingen worden getoond en besproken. U bent ook van harte welkom. Laat ons wel even dat u komt door te mailen naar info@wijkraadnoordoost.nl, ivm beperkte ruimte.

Fietsroute Merelstraat
De fietsroute Merelstraat is klaar. Vorig jaar december is de rodefietsroute waar auto’s te gast zijn afgemaakt. Lees meer op de website van de gemeente Utrecht. Tegenover de Jumbo supermarkt is het nog wat rommelig met autos die dubbel parkeren en een te kort aan fietsrekken. Goed om hier op termijn nog iets aan te doen.

 

 

Facebooktwitterpinterest