7 juli 2022

Update: Stadspark De Groene Kop

Door de nieuwe stedenbouwkundige invulling van Careyn van de Lichtkring en Tuindorp Oost is nu duidelijk hoe het park De Groene Kop en de openbare ruimte rondom Careyn op elkaar gaan aansluiten. Dit is besproken op de 3e participatieavond met deelnemende burgers in april 2015. Met dit laatste ontwerp sluiten we nu zo goed mogelijk aan op de wensen van de initiatiefnemers voor de herinrichting van het park.

De heraanleg van het park wordt gefinancierd uit het Meerjaren Groenprogramma van de Gemeente en voor een deel uit het programma Stedelijk Water.

Fase 1 en 2
Het park wordt in twee fasen aangelegd.
In fase 1 (2015-2016) doen we alle werkzaamheden voor de aanleg van het park die op korte termijn mogelijk zijn.

In fase 2 (2018-2020) als de nieuwbouw van Careyn gereed is, kan het park worden afgerond. Dit betreft vooral het doortrekken van twee wandelpaden vanuit de wijk het park in.

Werkzaamheden
Dit najaar starten de werkzaamheden voor de bodemsanering en het graven van de delen die voor waterberging geschikt gemaakt worden (noordhoek).

Volgend voorjaar hopen we het grondwerk af te ronden en paden in aanleg te hebben. Daarna kunnen we verder met de aanleg van de Jongeren Ontmoetingsplek (JOP).

Het park krijgt een prominente entree aan de westzijde, die aansluit op de nieuwbouw rondom het Rietveldcollege. Hiervoor is al een oversteek gemaakt op de Eykmanlaan.

Na de herontwikkeling van Careyn worden het park en de openbare ruimte rondom de nieuwbouw van Careyn op elkaar aangesloten.

 

Facebooktwitterpinterest