5 juli 2022

Tijdelijke moestuinen Veemarktterrein

In de wijk Noordoost is er veel vraag naar moestuinen, de verschillende volkstuinenverenigingen hebben lange wachtlijsten. Mede hierom is de wijkraad in het najaar van 2012 gestart met gesprekken over tijdelijke moestuinen op het Veemarktterrein. Dit is mogelijk omdat het terrein in fasen wordt bebouwd, bouwveld C en D (± 2 ha) zouden voor minimaal 2 jaar gebruikt kunnen worden voortijdelijke moestuinen.

Wij zijn, na een gesprek met de projectleider, begonnen met het zoeken van mensen die van deze mogelijkheid gebruik wilden maken. Inmiddels hebben we voldoende aanmeldingen vanuit de wijk. Het is de bedoeling dat de percelen collectief beheerd worden en dat zich uit de opgegeven 30 personen een bestuur vormt om de percelen te beheren.

In november gaat de wijkraad praten met de projectleider en de planning is om in het voorjaar van 2014 te kunnen starten met de tijdelijke moestuinen.

Facebooktwitterpinterest