25 september 2022

Wonen & ruimtelijke ordening

Het cluster Wonen & Ruimtelijke ordening reageert op alle initiatieven en plannen die raken aan de directe (woon)omgeving van de bewoners van Noordoost. Gevraagd en ongevraagd.

Het is daarbij niet de bedoeling ‘het potlood vast te houden’. We gaan er vanuit dat de partijen die betrokken zijn bij planvorming zich professioneel opstellen en dat er bij iedere ontwikkeling rekening gehouden wordt met de omgeving en omwonenden.

Wel wil de wijkraad meehelpen om plannen op een goede manier te ontwikkelen. Daarbij willen we partijen met elkaar in contact brengen, het proces ondersteunen en het eindresultaat bewaken.

We kijken bij plannen in Noordoost, of het nu gaat om een kleinschalig particulier initiatief van een bewoner die wil verbouwen en waar de omwonenden vragen bij stellen, of om een grootschalige ingreep als de herontwikkeling van de Veemarkt, de Groene Kop en de Gaard altijd mee met in ons achterhoofd de aandachtspunten die door bewoners van Noordoost zijn benoemd in bijvoorbeeld de wijkraadpleging, zoals groen, parkeren, duurzaamheid, etc.

De nadruk ligt voor ons altijd op kansen die er zijn in onze wijk.

Leden: Ed van Rosmalen, Albert van Beek en Ab Kools

Facebooktwitterpinterest