11 augustus 2022

Wijkplatformraadplegingen

Wijkraadpleging 2016: Buurtgesprek met bewoners van de Veemarkt
Op 19 mei vond het eerste buurtgesprek plaats over ‘Leven in de Veemarkt’. Meer dan dertig bewoners en ook toekomstige bewoners maakten op het tuinencomplex van De Pioniers kennis met elkaar en met de wijkraad. Gesproken werd over:
* hoe is het om hier te wonen
* wat kunnen we aan elkaar hebben
* met welke aandachtspunten willen we verder gaan
* wat is er al gepland aan activiteiten
* hoe communiceren we met elkaar.

Er zijn thema’s benoemd en diverse bewoners hebben zich bekend gemaakt als trekkers ervan. In de komende maanden worden bijeenkomsten gehouden waar deze thema’s worden uitgediept.
Eind 2016 sluit de wijkraad deze buurtgesprekken af met een presentatie van een rapport.

De resultaten van de wijkraadpleging 2014 zijn in januari 2015 in de wijk gepresenteerd. Deze resultaten zijn meegenomen door de verschillende clusters en werkgroepen die in de Wijkraad actief zijn. Deze clusters en werkgroepen gaan ermee aan de slag om zo een nog betere focus aan te brengen. Op deze wijze worden de door u gegeven antwoorden en suggesties benut om Utrecht Noordoost nog duurzamer en leefbaarder te maken. “Utrecht, Noordoost. Voor elkaar.”

Bekijk de resultaten van de wijkraadpleging 2014

IMG_7182kl

 

 

 

 

 

Eerdere wijkraadplegingen van de wijkraad Noordoost zijn gehouden in:

2011-2012, Bij deze wijkraadpleging zijn ideeën voor de wijk verzameld en gepresenteerd in Griftsteede

2009-2010, Noordoost – Duurzaam wonen

2007-2008, Welke onderwerpen houden bewoners van Noordoost bezig?

2006-2007, Wat vinden de bewoners van Noordoost het belangrijkst in hun wijk: GROEN

Facebooktwitterpinterest