25 september 2022

Verkeer & Milieu

Het cluster Verkeer & Milieu houdt zich bezig met de straten van Noordoost en hun gebruikers. In sommige delen van onze wijk is er (te)veel verkeer; veel uitlaatgassen en dus vieze lucht, onveiligheid, herrie en aantasting van de leefbaarheid.

Eykmanplein en Kardinaal de Jongweg

Naar aanleiding van de vele ongelukken is de wijkraad o.a. betrokken geweest bij het in kaart brengen van de onveilige situatie op het Eykmanplein. Omwonenden wilden 50 km/uur op de Kardinaal de Jongweg vanwege gevaar, luchtkwaliteit en barrièrewerking. Mede dankzij input vanuit de wijkraad is dit nu gerealiseerd. De handhaving ervan laat te wensen over.

Knip Monicabrug

Ook de doorgaande route Oudenoord, door Vogelenbuurt en Tuinwijk, richting Kardinaal de Jongweg heeft onze aandacht. De drukte in de smalle straten wordt door veel bewoners als negatief ervaren. De knip bij de Monicabrug, nodig om de lucht op de Weerdsingel op te schonen, biedt hier kansen om het sluipverkeer te remmen. Sluipverkeer speelt ook in Voordorp/Tuindorp Oost op de Sarteweg en Kapteynlaan.

ontwerp Adelaarstraat-bemuurde weerd ontwerp draaiweg lauwerecht

De Adelaarstraat/ Kaatstraat/ Bemuurde Weerd worden heringericht volgens nevenstaand ontwerp.

 

 

Daarna wordt de Draaiweg/ Lauwerecht/ Hogenoord aangepakt en heringericht volgens nevenstaand ontwerp. De straat wordt breder en er is meer ruimte voor fietsers om over te steken.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Gemeente Utrecht.

 

De wijkraad heeft twijfels over beide ontwerpen; immers de hoofdrol heeft nog steeds de auto. Het oversteken van fietsers en voetgangers blijft problematisch maar is wel verbeterd. We zijn benieuwd of met deze ontwerpen het doel “wegnemen van een verkeersonveilige situaties” wordt gerealiseerd. Snelheden blijven hetzelfde en het aantal auto’s neemt op de Draaiweg zelfs toe.

Waar we ons verder mee bezig houden

Daarnaast houden wij ons ook bezig met oversteekplaatsen voor schoolgaande kinderen, verbeterde fietsroutes en vele andere kwesties.

We zijn altijd nieuwsgierig naar de mening van de buurtbewoners als het gaat om veiligheid in het verkeer en het beperken van de overlast door weggebruik.

Laat van u horen en we zetten het op de agenda.

Leden: Kerstin Steinhart, Frank Schrijvers en Sander Ekstijn
Advies WRNO (over maximum snelheid op de KdJ)
Antwoord college (over maximum snelheid op de KdJ)

Facebooktwitterpinterest