5 juli 2022

Zorg en Welzijn (Jeugd & Volwassenen)

De gemeente is met ‘Vernieuwend Welzijn’ bezig met verminderen van gesubsidieerde instellingen voor buurtwerk (bijv. Wevehuis) en intensiever gebruik van bestaande voorzieningen (bijv. Buurtcentrum De Leeuw), wat wij op de voet volgen, evenals speciale plekken voor dak- en thuislozen in de wijk.

Het jongerenwerk is onlangs gecentraliseerd voor geheel Utrecht bij de stichting JOU en de wijkraad ziet erop toe dat Noordoost ook daarbij in beeld blijft.

 

Eerder onder dit thema: Scholen
Op dit moment is het thema scholen niet actueel.

De gemeente heeft tot taak om te voorzien in voldoende en goede schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs. Daarover adviseren wij, waar nodig. Zo heeft de wijkraad in de afgelopen jaren intensief meegedacht over het oplossen van een tekort aan lokalen voor primair onderwijs.

Kinderopvang is steeds vaker gekoppeld aan scholen (brede school) maar meestal nog particulier initiatief. Het kan gaan om voorschoolse opvang, naschoolse en tussenschoolse. Kinderen uit Noordoost worden gemiddeld de meeste uren opgevangen van de gehele stad (gegevens 2009). Deze en ook welzijnsvoorzieningen behoren behoorlijk gespreid over de stad en de wijk te worden aangeboden, dat houdt de wijkraad in het vizier. Als er bij bouwprojecten (bijv. Rietveldcollege, Winkelcentrum De Gaard, Cohenlaan) maatschappelijke functies zijn voorzien, willen we graag meedenken over een zo goed mogelijke invulling ervan. Daartoe hebben we regelmatig overleg met gemeentelijke diensten.

 

Leden: Mendé Scholten, Robin van Rosmalen, Frank Schrijvers en Thea Schouten

Facebooktwitterpinterest