25 september 2022

Duurzaamheid en Natuur

Het cluster Duurzaamheid en Natuur (was Groen, Blauw & Duurzaam) van de Wijkraad Noordoost houdt zich bezig met zaken die spelen rondom het openbaar groen en de duurzaamheid van de wijk.
Kijk waarmee het cluster Duurzaamheid en Natuur zich bezighoudt in 2016
Het cluster geeft het College van B&W gevraagd en ongevraagd advies over deze zaken. Ook wordt zij door de gemeenteraad gevraagd om in te spreken op Raadsinformatieavonden (zgn. RIA).

Adviezen

De afgelopen jaren zijn adviezen gegeven over onder andere:

  • bomenbeleid
  • notitie geveltuintjes
  • notitie zelfbeheer
  • de Oosterspoorbaan
  • de Voorveldse polder
  • de Groene Kop
  • het wijkwaterplan
  • de wijkgroenplannen

RIA

Regelmatig spreekt de wijkraad in op een raadsinformatieavond (RIA) van de gemeente Utrecht. We hebben daar bijvoorbeeld onze bezwaren bij de gemeente aangetekend over de grootschalige bomenkap in de wijk.

Betrokkenheid

Door middel van de wijkraadpleging is het cluster betrokken geweest bij de verduurzaming van de wijk en het behoud en verbeteren van openbaar groen. De wijkraad is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het wijkgroenplan en monitort nu de uitvoer van het wijkgroenplan. Sinds 2008 is de wijkraad jaarlijks betrokken bij de GroenmoetjeDoen!-dag op de tweede zondag van juni.

Leden: Sander Ekstein en Christian Naethuys

Facebooktwitterpinterest