5 juli 2022

Thema’s

De Wijkraad Noordoost houdt zich bezig met verschillende thema’s die spelen binnen de wijk.

Ze geeft het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies over deze zaken.

 

 

 

Facebooktwitterpinterest