5 juli 2022

Start winkelcentrum De Gaard

Op 27-10-2017 geeft wethouder Jansen het officiële startsein voor de bouw van “De Nieuwe Gaard” door het inhijsen van een duiker element. Alles bij elkaar heeft het bijna 10 jaar geduurd voordat er gestart kon worden. Als Wijkraad zijn we daar heel blij mee.
Toch met enige ‘mixed feelings’ vandaag vanwege het verdwijnen van wat beeldbepalende bomen, die in een andere vorm allemaal weer terug gaan komen. Ze maken ruimte voor de AH en het nieuwe profiel op de Eykmanlaan.
Op dit moment betreft het nog voorbereidingen, maar in het nieuwe jaar gaat het echt beginnen. Vanuit de buurt houdt de BLVC voor wat betreft bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid & communicatie de vinger aan de pols.

Facebooktwitterpinterest