5 juli 2022

Schulden Stress Vermindering

Dit is een onderwerp wat aan het hart ligt van onze Wijkwethouder Noordoost, Linda Voortman. Hier is een Twitter citaat van Linda: “Ik wil meer mensen uit de schulden helpen. Daarom gaan we vaker schulden afkopen. Dat scheelt stress bij mensen en ze weten sneller waar ze aan toe zijn.” & “Een laag inkomen mag geen belemmering zijn om mee te doen.”

Het is natuurlijk niet bij citaten gebleven. Vanaf 1 januari is er extra geld beschikbaar voor Utrechters met een laag inkomen. Kijk op http://www.utrecht.nl/extravooru  om te zien of u ervoor in aanmerking komt.

https://www.duic.nl/algemeen/gemeente-gaat-vaker-schulden-afkopen-voor-inwoners/
https://www.duic.nl/algemeen/meer-geld-voor-utrechters-met-een-laag-inkomen/

Voor nog meer en andere contacten kunt u bij het volgende terecht: https://armoedecoalitie-utrecht.nl/contact/  Op hun webpagina staat:

“In Utrecht leven ongeveer 25.000 huishoudens in armoede. Hoewel er veel voorzieningen voor hen bestaan, valt het niet mee om snel te achterhalen welke regelingen en voorzieningen voorhanden zijn. Op deze pagina geven we daar een overzicht van. Hierin werken we samen met U Gids waarnaar we dikwijls (over en weer) verwijzen. Een deel van deze informatie en tips vindt u eveneens terug in de hand-out Opgroeien in armoede.”

Waarom noemen we dit als wijkraad? Ten eerste vinden wij het uitermate belangrijk om ons te verdiepen in onderwerpen welke behoren tot de portefeuille van onze eigen wethouder. Ten tweede is armoede onder de bewolking van Noordoost iets wat bij ons als wijkraad Noordoost de volle aandacht heeft en gehad heeft. De Wijkraad is jaren geleden intensief betrokken geweest om 1 van onze buurten (waar armoede het meest aanwezig is) namelijk ‘de staatsliedenbuurt’ te voorzien van een flinke financiële injectie gekoppeld aan vele verbeteringen.

Dit allemaal gezegd hebbende kijken wij er naar uit om een tot een fijne samenwerking te komen met onze wethouder. Ook haar ervaringen als voormalig tweede kamer lid zal ons als wijkraad doen inspireren en ons nog meer in staat stellen om de doelstelling aangaande “Geen Armoede Meer in Utrecht” te realiseren.

Facebooktwitterpinterest