7 juli 2022

Samen voor & met elkaar! Buurt/Zorgcoöperatie Noordoost

Graag maken we aan de bewoners van Noordoost bekend dat een aantal mensen uit Utrecht-Noordoost het initiatief heeft genomen om een buurt/zorgcoöperatie op te richten. Doel van deze coöperatie is het op gang brengen van een netwerk (of netwerken) van mensen (die bij elkaar in de buurt wonen) die elkaar (leren) kennen en elkaar kunnen en willen helpen bij allerhande zaken. Doel daarvan is om zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig te kunnen wonen.

De coöperatie heeft niet als doel om de (thuis-)zorg voor mensen uit te voeren, maar goed voor buurtgenoten en jezelf te zorgen. Iets tussen burenhulp en mantelzorg in. Maar ook een platform voor contact en activiteiten, waaraan men behoefte heeft en die door de leden zelf op gang gebracht worden.
Oprichting is nog niet zover, maar we willen wel alvast een oproep doen aan geïnteresseerden (U kunt aspirant lid worden), om zo het vliegwiel op gang te brengen. Ook zoeken we meer mensen die het leuk vinden om het voortouw te nemen hierin.

Geïnteresseerd? Schrijf een mail naar: buurtcooputrechtnoordoost@gmail.com. We verwelkomen u graag en houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen.

Namens de buurt/zorgcoöperatie Utrecht Noordoost in oprichting,
Ellen Lustenhouwer

Facebooktwitterpinterest