5 juli 2022

Verkeerstromen Tuinwijk (Pieter van Nieuwlandstraat)

De afgelopen maand zijn er veel reacties binnengekomen via de website op het advies van de wijkraad m.b.t. de verkeersstroom Tuinwijk, in het bijzonder op het onderdeel over de voorgestelde pilot met eenrichtingsverkeer in de Pieter Nieuwlandstraat.

Binnengekomen reacties bij WRNO

Tot op heden hebben we op alle inzenders als volgt gereageerd:
Dank voor uw reactie. De wijkraad brengt al vele jaren de verkeersstroom door Tuinwijk onder de aandacht van de gemeente. Wij staan een integrale benadering voor voor de hele route vanaf de Oudenoord tot en met de drie wegen die op de Kardinaal de Jongweg uitkomen (Antonius Matthaeuslaan, Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat). Zie daarvoor onder meer  het eerste deel van het door u genoemde advies van de wijkraad. Uw reactie als bewoner van een andere straat in Tuinwijk is voor ons als wijkraad net zo belangrijk als van een bewoner uit de Pieter Nieuwlandstraat. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u reageert op de pilot eenrichtingsverkeer PN-straat. U was niet de enige in deze zin. De vraag is ook terecht of de wijkraad zich met dergelijke concrete voorstellen moet bezighouden of die moet ondersteunen. Wij zullen dit in de komende wijkraadvergadering aan de orde stellen en heroverwegen. Na de vergadering zullen we u nader informeren en graag verder met u (en andere buurtbewoners) in gesprek te gaan.

Op 11 oktober heeft de wijkraad besloten het op 1 juli uitgebrachte advies aan te passen, dit is ook aan alle betrokkenen gemeld. De brief aan het college hierover vindt u hieronder.

Albert van Beek (Secretaris Wijkraad Noordoost)

Brief aan het college van WRNO

Facebooktwitterpinterest