7 juli 2022

Provincie Overijssel maakt extra stap in ecologisch bermbeheer

Provincie Overijssel6-MEI-2020 – Dit voorjaar is Overijssel gestart met de pilot Slim bermbeheer. Doel van de pilot is om software te ontwikkelen die de chauffeur op de maaimachine helpt om gefaseerd te maaien. Daarnaast scant Overijssel met behulp van een camera op de maaimachine bermen op zwerfafval en (invasieve) plantensoorten zoals de Japanse duizendknoop. Dit levert schoner maaisel op dat hoogwaardig hergebruikt kan worden. Tekst: Laura van Vuurde, p

rovincie Overijssel
Foto’s: EIS Kenniscentrum Insecten in opdracht van provincie Overijssel

Facebooktwitterpinterest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.