25 september 2022

Zwevende lokalen

“Zwevende lokalen”…

Eind 2009 heeft de wijkraad signalen gekregen dat er een fiks tekort aan schoollokalen dreigde. Er is een eigen onderzoek gedaan waarin werd geconcludeerd dat op korte termijn 6 en op langere termijn er 22 lokalen voor primair onderwijs tekort zouden zijn in onze wijk.

De dan bestaande bouwplannen in het ‘Masterplan huisvesting primair onderwijs’ zouden niet toereikend zijn om dit tekort te dekken.

Op 26 november 2009 is een advies naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd met de resultaten van dit onderzoek en de aanbeveling nog eens goed te kijken naar de eigen prognosecijfers.

In haar antwoord op 19 januari 2010 geeft het college aan dat de problematiek complex en er geen eenvoudige oplossingen voorhanden zijn. Met name geldt dit de Tuindorpse scholen, OBS Tuindorp en de Paulusschool die binnen de buurt weinig mogelijkheden tot uitbreiding hebben voor een behoefte van 7 lokalen en een gymzaal. Hiervoor stelt de gemeente de Cohenlaan voor.

Daarbij wordt uitbreiding van Jenaplanschool Wittevrouwen, nieuwbouw/uitbreiding voor de Dr. Bosschool (21 lokalen) en 6 tot 12 lokalen op het Veemarktterrein nog buiten beschouwing gelaten.

Besluitvorming van de gemeente na overleg met de schoolbesturen was voorzien voor februari 2010. De nieuwe onderwijswethouder Kreijkamp besluit tot een consultatieronde met alle betrokkenen om tot een gedragen optimale oplossing te komen voor de ‘zwevende lokalen’.

In 2011 en 2012 zijn twee consultatiebijeenkomsten gehouden waarbij een vijftal locaties onder de loep zijn genomen. Tussentijds is een verzoek gedaan aan architecten een ontwerpschets te maken voor een van de meest kansrijke uitvoeringslocaties, op de Wevelaan, op het terrein van De Regenboog. Die inpassingsstudie liet zien dat deze oplossing in beginsel mogelijk zou zijn.

Bij de sessie op 23 oktober 2012 kwam een nieuwe optie op tafel, nadat De Pels aan de Winklerlaan mogelijk op korte termijn vrij zou komen en daar 7 lokalen en een gymzaal beschikbaar zouden komen. De bal ligt nu bij de onderwijswethouder. Voor de middellange termijn moeten nog knopen worden doorgehakt.

De wijkraad is benieuwd naar zijn weging in het verdere besluitvormingsproces.

Ab Kools

Facebooktwitterpinterest