13 mei 2021
Uitgelicht

Winkelcentrum De Gaard

Kwaliteitsverbetering winkelcentrum “De Gaard”

Sinds juli 2008 is de gemeente samen met een projectontwikkelaar aan het kijken naar de mogelijkheden van verbeteringen aan winkelcentrum “De Gaard”.

Het proces wordt door mensen uit de verschillende wijken gevolgd met behulp van een klankbordgroep. De voortgang is voor iedereen te volgen op de website van de gemeente Utrecht en in diverse stukjes in de buurtkrant van Voordorp of Tuindorp (Oost).

Er ligt sinds maart 2012 een schetsplan dat is gepresenteerd aan de direct omwonenden/betrokkenen (deze presentatie is online beschikbaar). Na een getekende overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar kan verdere planvorming plaats gaan vinden. Vanaf december 2012 gaat gewerkt worden aan een SPvE (Stedenbouwkundig Programma van Eisen) dat hopelijk in het voorjaar van 2014 beoordeeld kan worden en vervolgens weer gepresenteerd kan worden in de wijk.
Door de gemeente is de kunstenaar Josef Legrand ingehuurd om samen met de landschapsarchitect van de projectontwikkelaar de buitenruimte in te richten. Er komen een aantal kunstzinnige banken op het plein met als thema “de poëtische ontmoeting” die goed aansluiten bij de wens om van het nieuwe plein een ontmoetingsruimte te maken. Moke Architecten geeft het nieuwe winkelcentrum vorm en voegt mogelijk nog een klein aantal woningen toe.
de_gaard_inrichting
Een schets van het plangebied vindt je hier (let op dit is de status van januari 2014 en deze kan/zal nog aangepast worden). De plannen zijn bijna gereed voor het inlichten van de politiek en de buurt. Vervolgens zal de officiële inspraak procedure starten en als deze afgerond is kan het bestemmingsplan aangepast gaan worden en moeten de vergunningen worden aangevraagd. De wijkraad is positief over het traject van de participatie met behulp van de klankbordgroep en de samenwerking met diverse professionals. Het was een lang traject, maar het is ook niet eenvoudig om rekening te houden met zoveel eisen & wensen van allerlei groepen.

Voor een uitgebreide samenvatting is het mogelijk om te kijken op de website van de gemeente Utrecht.

Betrokken wijkraadleden: Leo Zwinkels en Sander Ekstijn

 

Facebooktwitterpinterest