6 juli 2022

Wijkwaterplan

Vanaf 2007 is de wijkraad betrokken bij de besprekingen over het wijkwaterplan in Noordoost met de gemeente (Erwin Rebergen) en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

GMJD2012enpoezen 026 - klein

Uit het rapport van Royal Haskoning kwam naar voren dat er nog wel wat verbeterd kan worden aan de waterkwaliteit in onze wijk. Er zijn allerlei plannen op gesteld om de waterkwaliteit te verbeteren en om voor een goede afwatering en doorstroming van de lager gelegen delen van de wijk te zorgen, zoals bij de Ecologische tuin de De Driehoek en ’t Lachende Paard. De wijkraad werkt hierin ook samen met de wijkraad Oost, omdat bijna al ons water wordt aangevoerd vanuit Oost. We krijgen adviezen van hydroloog Sjaak Koopman van Tuinenpark Ons Buiten.

Lees op het waterloket van de gemeente Utrecht over het wijkwaterplan Noordoost.

30/01/2013

Betrokken wijkraadleden: Christian Naethuys

Facebooktwitterpinterest