5 juli 2022

Oosterspoorbaan

De wijkraad Noordoost houdt zich samen met de wijkraad Oost bezig met de Oosterspoorbaan.

Op dit moment is alleen het zuidelijk deel van de Oosterspoorbaan afgesloten voor treinverkeer.

Eind 2015/ begin 2016 is de wijkraad Noordoost vertegenwoordigd in de projectgroep Natuurlint en Natuurlijk Spelen.

Prorail draagt een deel van de ongebruikte Oosterspoorbaan over aan de gemeente. Dit gebied biedt kansen voor de ontwikkeling van een groene boulevard in de stad, met behoud van enkele karakteristieke elementen van de spoorbaan. De gemeente Utrecht wil de Oosterspoorbaan graag samen met bewoners herontwikkelen. Lees verder ….

Maart 2014: Het Happyland Collective heeft in 2013 onderzoek gedaan naar eventuele toekomstmogelijkheden voor het zuidelijke afgesloten deel van de Oosterspoorbaan. Lees het rapport

De Gemeente Utrecht en Prorail zijn in de tweede helft van 2013 overeengekomen dat het gesaneerde zuidelijke deel (na Maliebaan station) voor 5 jaar als groen wandelgebied gebruikt mag worden. Lees meer

In 2011 is een artikel in AD verschenen over de Oosterspoorbaan en een definitief saneringsbesluit.

In dit project wordt gekeken naar de mogelijkheid van het behoud van openbaar groen langs de spoorbaan in het kader van het Groenstructuurplan en de wijkgroenplannen van de gemeente Utrecht.
Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om met een tram via de Oosterspoorbaan de winkels in Oost te bevoorraden. In 2009 is al een advies over de Oosterspoorbaan uitgebracht aan het College van B&W om een tram, voor forenzen uit het gebied ten oosten van Utrecht, als ringlijn te creëren, de reactie van het het college staat er achter. In 2009 is er een gesprek over de Oosterspoorbaan geweest tussen wijkraadsleden van beide wijkraden en gemeenteambtenaren.

Meer informatie:

http://www.utrecht.nl/oosterspoorbaan/

https://nl-nl.facebook.com/projectoosterspoorbaan

http://www.happyland.nl/oosterspoorbaan/

Contactpersoon voor dit project namens de wijkraad Noordoost is Joyce Parlevliet

Facebooktwitterpinterest