7 juli 2022

Bewonersplatform Staatslieden Lauwerecht

Het Bewonersplatform Staatslieden Lauwerecht zet zich vanaf 2017 in om co-creatief met woningbouwverenigingen, gemeente, DOCK, Van der Hoeve Kliniek, scholen, ondernemers, lokale horeca en meer partijen samen te werken aan ontwikkelingen in de Staatsliedenbuurt en Lauwerecht. In 2017 zijn we gestart met een wijkraadpleging (zie hier het onderzoek).
 
We zijn in 2018 verdergegaan met deze uitkomsten. Het Bewonersplatform heeft inmiddels een achterban van ruim zeventig bewoners en tijdens bijeenkomsten zitten er rond de tien deelnemers aan tafel die een passie voor een bepaald onderwerp delen. We gaan uit van kansen en stimuleren andere partijen in de buurt om samen te werken met buurtbewoners.

2018
We hebben met bewoners geïnvesteerd in het opbouwen van relaties met de buurt, ondernemers, ontwikkelaars, woningcorporaties en de gemeente. Dit alles “Voor een levendige buurt”!
We hebben de volgende acties ondernomen:
  • Verkenning samenwerking ondernemersvereniging Lauwerecht tijdens een buurtborrel
  • Samenwerking opgezocht met projectontwikkelaar Gerbrandyproject (oude belastingkantoor)
  • Mitros en Portaal uitgenodigd aan tafel rondom buurtparticipatie
  • Een kerstboom aangevraagd op het Draaiwegplein
  • Verkenning samenwerking Van der Hoeve Kliniek met de buurt
  • ‘Verklein me plein’ plan: interventies vanuit ondernemers en bewoners aangedragen om het plein bij de Merelstraat/Draaiweg veiliger te maken

Onze droom is om samen de wijkagenda te bepalen met alle belanghebbenden in de buurt. Door samen ambities te formuleren krijgen we gedragen plannen voor een mooie, groene en leefbare buurt.

2019
In 2019 gaan bewoners verder met het werken aan een levendige buurt, met onze ondersteuning. Bewoners geven aan het belangrijk te vinden dat er een gezamenlijke stem gevormd kan worden naar de ‘grote’ partijen zodat zij gezien worden als een (potentiële) samenwerkingspartner. We willen bewoners op een laagdrempelige en leuke manier de kans bieden zich aan te sluiten en meer eigenaar te voelen van wat er in de buurt gebeurt.

Doe je mee?
Wil je meer informatie over Bewonersplatform Staatslieden & Lauwerecht? Wil je thema’s aandragen om samen mee aan de slag te gaan? Je bent altijd welkom!

Bijeenkomsten
Voor bijeenkomsten kun je elk moment agendapunten naar ons mailen. We sturen de agenda voor elke bijeenkomst rond via de mail. Je hoeft je niet aan te melden om langs te komen. Koffie en thee staat klaar!
Bijeenkomsten in 2019
@ Buurtcentrum de Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1, Utrecht
1- 19 februari 19:30-21:00
2- 19 maart 19:30-21:00
3- 30 april 19:30-21:00
4- 11 juni 19:30-21:00
5– BUURTBORREL 16 juli 17:00-19:00
6- 10 september 19:30-21:00
7- 22 oktober 19:30-21:00

8- 3 december 19:30-21:00

Informatie
Zie de notulen en overige informatie op: https://drive.google.com/drive/folders/0B5XclbiC32ruZDZvd3BSa3RlYUU?usp=sharing.

Contact ons via Facebook
www.facebook.com/groups/Bewonersplatform


Flyer 2017

Facebooktwitterpinterest