7 juli 2022

Petitie ajb doe mee: meer dan 3.084 handtekeningen al binnen.

Wij Utrechters, bewoners, ondernemers, bezoekers, toeristen en doorfietsers van de Weerdsingel OZ  –> onderaan de petitie 
vroege vogels 10-1-2021 KLINKERS
trouw 2-2-21 asfalt benzeen

constateren

  • dat de veiligheid van weggebruikers niet is gebaat bij de plannen van de wethouder voor een asfaltprofiel op de Weerdsingel OZ. Asfalt nodigt uit om harder te rijden zoals nu in de Koekoeksstraat gebeurt.
  • dat opheffing van de rotonde met 6 aansluitingen gevaarlijk is en nauwelijks tijdwinst oplevert voor fietsers,
  • dat de twee gevaarlijke bochten zonder enige verkeersgeleiding levensgevaarlijk zijn.

 

en verzoeken

  • om geen asfalt toe te passen op de Weerdsingel OZ bij herinrichting,
  • om rode fietsvriendelijke klinkers op de fietspaden,
  • om de rotonde te handhaven om verkeersgevaarlijke situaties te vermijden,
  • om de aparte fietspaden te handhaven,
  • om bij de twee gevaarlijke bochten fietsers te blijven beschermen (liefst met verkeersgeleiders),
  • om met respect om te gaan met de singel als rijksmonument en beschermd stadgezicht. Hier past geen asfalt.

 

Beste buren,
Op 26 september hebben wij jullie een update gestuurd over de herinrichting van de Weerdsingel
Oostzijde. Wij hebben hierop veel reacties van steun ontvangen, dank daarvoor! Wij voelen ons
gesterkt in ons streven bij deze herinrichting:
– TEGEN een asfaltbaan
– VOOR een veilige inrichting
o met voor fietsers een eigen baan (zeker in bochten)
o rotonde voor veilig dirigeren van kruisend verkeer bij Noorderbrug
– VOOR een duurzame inrichting met fietsvriendelijke klinkers passend bij de omgeving
– VOOR een zorgvuldig proces, waarin echt geluisterd wordt naar burgers
Voor een mooie, veilige fietssingel hebben we jullie hulp nodig, denk bijvoorbeeld aan social media.
Wat is er gebeurd sinds update van september?
Voor de dreigende asfaltering van de Weerdsingel OZ is aandacht geweest in het Utrechts
Nieuwsblad/AD. Een journalist en fotograaf zijn ter plaatse geweest. Columnist Jerry Goossens heeft
zich ook geroerd. De krant heeft tevens de behandeling in de raadscommissie gevolgd.

Door twee fracties (VVD en PvdA) zijn over de dreigende asfaltering en het project herinrichting
raadsvragen gesteld. Die vragen zijn behandeld in een raadscommissievergadering op 12 november.
Zowel de schriftelijke als de mondelinge beantwoording door de wethouder/ambtenaren klopten
niet helemaal. In zo’n raadscommissievergadering kent natuurlijk niet iedereen de feiten, dus
wethouder Van Hooijdonk (Groen Links) kwam daarmee weg. Ons vertrouwen in een goede afloop
voor de Weerdsingel OZ werd daarmee niet groter. Vooral omdat de wethouder aangaf dat zij het
mandaat had om het project zonder verdere behandeling in de gemeenteraad af te ronden.
De wethouder gaf tijdens de raadscommissievergadering wel expliciet aan dat een combinatie met
klinkers een optie is en dat deze optie voor lag bij de bewoners

Bekijk hier de bijlage: Flyer Weerdsingel OZ Update 12 december – 1.0,
Bekijk hier de link: https://weerdsingel.petities.nl/

Facebooktwitterpinterest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.