6 juli 2022

Oude schoenen weggooien zonder nieuwe te hebben?

Nee dat gaan we niet doen!
De feestdagen zijn voorbij, we moeten weer aan de bak, zowel Professioneel alsmede ons vrijwilligerswerk gaan we weer aan de slag. De wijkraden staan voor een uitdaging. De politiek wil een andere vorm van participatie.
Het budget voor de wijkraden is flink teruggeschroefd. Dat leverde veel onvrede op.
Na gezamenlijk overleg van alle wijkraden met de wethouder heeft de Wijkraad Leidsche Rijn zich opgeheven en in Noordoost heeft het dagelijks bestuur en een aantal leden zich teruggetrokken.

Echter: er liggen nieuwe kansen. Sabine Hol en Frans Werter hebben een breed gezelschap geformeerd. Ambtenaren, raadsleden en vertegenwoordigers van de wijkraden met ingrediënten om een nieuwe participatie soep te koken.

In maart wordt een grote bijeenkomst gehouden met als doel:

  • Het bereiken van de buurten
  • Welke participatie vormen zijn mogelijk
  • Hoe bereikt men zoveel mogelijk burgers

Op oude schoenen moeten we een nieuwe, gangbare, leest ontwikkelen en samen gaan dat zeker doen.Bekijk deze plaatjes om een idee te krijgen van de enerverende bijeenkomst: ambtenaren, wethouder, wijkraden, raadsleden & smaakmakers van Utrecht. Het gaat niet om de ego’s van enkelingen, een ieder moet gezien en gehoord worden.

Facebooktwitterpinterest