5 juli 2022

OPROEP BEWONERSPLATFORM OMGEVING LAUWERECHT/STAATSLIEDENBUURT

Al lange tijd is het een zorg van de wijkraad of en hoe de buurten Lauwerecht en Staatsliedenbuurt zich kunnen ontwikkelen. Er is veel nieuwbouw gepleegd in de afgelopen jaren en ook nogal wat renovatie. De winkels op de Merelstraat hebben het moeilijk (gehad) en ontmoeting van oude en nieuwe bewoners verloopt naar ons idee nog enigszins moeizaam.

Vrijwel ieder jaar houdt de wijkraad Noordoost een raadpleging van (een deel van) zijn achterban over een – op dat moment – belangwekkend onderwerp. Dit jaar hebben we speciale aandacht voor deze buurten, twee van de elf in onze wijk Noordoost. Afgelopen jaar betrof het de Veemarkt.

Vanaf 2017 staan er hier grote bouwplannen op stapel en een ermee gepaard gaande herinrichting van de openbare ruimte. Het gaat om een toevoeging van tenminste 800 woningen met een gemengde bewoning waaronder veel studenten en starters op de woningmarkt. Er is enige tijd geleden deur-aan-deur een folder verspreid door de gemeente met een schets van deze plannen.

Zo’n grote bouwactiviteit brengt vele vragen met zich mee, en vooral de vraag: hoe kunnen huidige en eventueel ook toekomstige bewoners een rol nemen in het adviseren van de gemeentelijke diensten en de bouwende partijen om tot een zo groot mogelijke kwaliteitsverbetering van het gebied te komen?

We starten in april met een bewonersplatform, opererend vanuit Buurtcentrum De Leeuw, en bestaande uit ongeveer 8 tot 10 personen. Liefst zoveel mogelijk gespreid in het gebied; uit oud- en nieuwbouw, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen die zich hiervoor belangeloos willen inzetten.

We komen veertiendaags bijeen met deze groep en stellen gezamenlijk de te behalen doelen/resultaten vast. Doe mee met deze bewonersgroep en laat uw stem horen. De Wijkraad ondersteunt deze groep met begeleiding, en (interne en externe) communicatie.
– In december 2017 stellen we gezamenlijk een eindrapportage op van beleving en adviezen van deze maanden.
– Het eindrapport wordt aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders in de persoon van wijkwethouder Everhardt.
– Wanneer de groep ervoor kiest om hierna verder te gaan met zijn taak zal dat gerealiseerd moeten kunnen worden.

Heeft u interesse? Meld u aan via de site!

Facebooktwitterpinterest