25 september 2022

Ook kleine tuin belangrijk voor insecten

Tuin akkerwinde - primair
24-JAN-2022 – Nectar uit bloeiende planten is belangrijk voor vlinders en veel andere insecten. Het is hun brandstof: veel nectar betekent dat ze veel kunnen vliegen en dus meer kans hebben zich succesvol voort te planten. De aanwezigheid van voldoende bloeiende planten gedurende het hele vliegseizoen is dan ook van groot belang. Een Engels onderzoek heeft gekeken naar de nectarproductie van stadstuinen.
n het onderzoek hebben onderzoekers negenenvijftig tuinen in Bristol (UK) eenmaal per maand onderzocht van maart tot en met oktober. Ze hebben gekeken naar de bloemrijkdom en naar het aanbod van suikers uit nectar. Ze hebben de nectarproductie van iedere tuin gekwantificeerd om te kijken hoe die varieert per tuin en per moment in het jaar. De tuinen varieerden in grootte en ze hebben ook gekeken naar het inkomen van de tuineigenaren om te zien of dat correleerde met de nectarproductie. De productie van nectar varieerde enorm. Er was een tuin die slechts twee gram suiker leverde, maar de ‘beste’ tuin leverde meer dan 1,5 kilogram van maart tot en met oktober. Het gemiddelde per tuin lag iets onder de 400 gram en per vierkante meter was dat 3,2 gram over die hele periode. De nectarproductie was het grootst in juli, maar gedurende het hele seizoen waren er wel planten in bloei. Doordat er meer dan 630 verschillende soorten bloeiende planten werden aangetroffen en omdat de meeste insecten van meerdere tuinen gebruik maken, is er meestal voldoende aanbod.

Facebooktwitterpinterest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.