7 juli 2022

Omwonenden complex van Lieflandlaan geven visie op studentenhuisvesting

Naar aanleiding van de discussie over het al dan niet plaatsen van spaceboxen als tijdelijke studentenhuisvesting op het toch al schaarse openbaar groen in Tuindorp, geven de omwonenden van het complex aan de van Lieflandlaan hun visie over studentenhuisvesting. Zij hebben ook minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst geschreven over alternatieve studentenhuisvesting, zie hier de reactie.

Facebooktwitterpinterest