7 juli 2022

Nulmeting kwaliteit openbare ruimte 2014

data, analyses van gemeentelijke projecten zijn te vinden in de de site: opendata.utrecht.nl

In 2014 is er een nulmeting gedaan van de kwaliteit van de openbare ruimte in bijna iedere wijk in Utrecht. https://opendata.utrecht.nl/dataset/kwaliteit-openbare-ruimte

De volgende gegevens zijn meegenomen:

 • categorie;
 • thema;
 • kwaliteitskenmerk;
 • criterium;
 • Utrechtse maatlat;
 • ondergrens Utrechtse maatlat;
 • beoordeling;
 • bron;
 • numeriek;
 • bestand;
 • kwaliteitskenmerk;
 • waardering;
 • norm;
 • score;
 • omvang;
 • toelichting;
 • wijk;
 • subwijk;
 • buurt;
 • meedoen.

 

 

Facebooktwitterpinterest