6 juli 2022

Nieuwe oren en ogen voor ondernemers in Noordoost

Utrecht, 24 april 2013

Utrecht – De Utrechtse wijkraad Noordoost kent sinds februari 2013 een nieuw cluster; genaamd “Wijkeconomie & ZZP”. Dit nieuwe cluster is in het leven geroepen om het ondernemerschap in de wijk te bevorderen en daarmee de economische ontwikkeling, de levendigheid én de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren.

De Utrechtse wijk Noordoost is een geliefde plek om te wonen. Een groene plek met potentie en een diversiteit aan mensen. Naast een aantal winkelgebieden als de Biltstraat, de Merelstraat en winkelcentrum De Gaard zijn er ook veel Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). De clusterbeheerder Maarten van de Wetering zegt: “Het is van groot belang dat ook de hardwerkende ondernemer een stem krijgt in deze mooie wijk.” Het nieuwe cluster wijkeconomie & ZZP zal deze taak vervullen en gevraagd of ongevraagd advies geven aan het college van B&W. “Wij zijn de oren en ogen van deze groep wijkbewoners”, aldus Van de Wetering.

In de periode voor de zomer zal veel tijd gestoken worden in het inventariseren welke belangenbehartigers van ZZP’ers, winkelcentra, horecaondernemers er zijn. Van de Wetering: “Met al deze stakeholders gaan wij in gesprek en beluisteren wij welke kansen deze prachtige wijk heeft en welke structurele problemen er eventueel zijn.” Het cluster wijkeconomie zal vervolgens kijken of er initiatieven genomen kunnen en moeten worden die de wijkeconomie versterken; die aansluiten bij de behoeftes van de ZZP’ers en overige ondernemers.

Facebooktwitterpinterest