1 juli 2022

Nieuw lid: Liesbeth Jacobs

De vacature die nog was achtergebleven voor de Vogelenbuurt is inmiddels ingevuld met een nieuwkomer in de wijkraad: Liesbeth Jacobs. In de bijeenkomst van 13 september is Liesbeth voorgedragen en aangenomen als nieuw lid. Zij zal zich nog uitgebreider voorstellen in ons katern in Mens & Wijk.

Facebooktwitterpinterest