7 juli 2022

Meer Utrechters uit de bijstand aan het werk

In 2018 was de uitstroom van inwoners met een bijstandsuitkering naar werk 1.452 ten opzichte van 1.139 een jaar eerder. De uitstroom naar werk was 49% van de totale uitstroom uit de bijstand in 2018. Het aantal Utrechtse huishoudens met een bijstandsuitkering daalde het afgelopen jaar tot 9.634. Een jaar geleden waren dit 10.124 huishoudens.  

Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen: “We zijn samen met partners aan de slag om Utrechters zoveel mogelijk te stimuleren mee te doen. We willen kansen voor Utrechters benutten en hen stappen laten zetten naar een betaalde baan of activering, bijvoorbeeld door intensievere begeleiding en een meer persoonlijke aanpak.”

De huidige arbeidsmarkt biedt kansen voor inwoners om stappen te maken richting werk. Ook voor Utrechters voor wie het krijgen van werk minder makkelijk is. Op die manier kunnen Utrechters meeprofiteren van de aantrekkende economie. Afgelopen jaar zijn extra acties ingezet om werkzoekenden naar werk te begeleiden. Voor het ontwikkelen van een gerichte persoonlijke aanpak is de verbinding met de betreffende groep met een bijstandsuitkering belangrijk.

Een persoonlijke aanpak, aandacht voor de individuele omstandigheden en ondersteuning op maat werken goed. Er was meer aandacht voor de uitbreiding van het aantal uren voor inwoners die deeltijd werken, voor kinderopvang en voor partners in de bijstand. Daarnaast had de gemeente extra aandacht voor werkzoekenden die afspraken niet nakwamen. De uitstroom was door de extra acties drie tot vier keer hoger dan bij reguliere dienstverlening. De gemeente onderzoekt of de aanpak gecontinueerd en verbreed wordt en werkt hierin samen met werkgevers en partners uit de stad.

 

Facebooktwitterpinterest