1 juli 2022

Kracht van Utrecht organiseert InitiatievenCafé op 22 april

Duurzamer ruimtegebruik en verkeer – kansrijk?
We organiseren het InitiatievenCafé in samenwerking met de gemeente, voor bewoners, ondernemers en organisaties. Wees welkom!

Lokatie: Rotslab, Rotsoord 9 in Utrecht
Datum/tijd: vrijdag 22 april van 15.00 tot 18.00 uur (zaal open om 14.30 uur)
Facultatief: rondleiding over en rond Rotsoord, van 13.00 tot 14.45 uur

kvu_cafe
Ga in gesprek met acht initiatieven
De Kracht van Utrecht is een stadsbrede groep van bewoners en experts. We zien tal van initiatieven opbloeien. Utrecht is broedplaats. Daarom geven we acht initiatieven in buurten en wijken van de stad een podium: Stichting Oosterspoorbaan, Mobiel Veemarkt & Tuindorp, Daalsepark, BuurtMobiel uit Overvecht, Abstederdijk, leefbare straat. Eric van Boven van Bar-Beton zal als ondernemer in de binnenstad aangeven hoe ondernemers kijken naar duurzame stadsontwikkeling en samenwerking met de gemeente.

Anna Vlaming (Amsterdamsestraatweg) zal zich vanuit twee rollen presenteren: als verkeersouder op een basisschool en als bewoner/animator van een groeiend bewonerscollectief. Bewoners van de Kersentuin uit Leidscherijn (“100% bewonersinitiatief”) lichten toe hoe zij in 2002 de bouw van hun wooninitiatief hebben aangepakt en hoe zij leren grip te houden op hun eigen leefomgeving.

Na de acht pitches krijgt elk initiatief een sta-tafel, waar deelnemers aan het café in een informele setting vragen aan initiatiefnemers stellen, tips geven en doorpraten over het initiatief. Doel van het cafe is om elkaar te inspireren om de omslag in denken over duurzamer ruimtegebruik en verkeer te maken.

BRON KRACHT VAN UTRECHT
Link naar volledige bericht
Link om je aan te melden

Facebooktwitterpinterest