6 juli 2022

Klachtenformulier

Klachtenformulier Wijkplatform NoordOost

Als wijkplatform willen wij een verbindende rol spelen tussen onze wijkgenoten in Utrecht NoordOost en de gemeente Utrecht. We hopen natuurlijk dat we iedereen die ons om hulp vraagt, naar tevredenheid kunnen helpen. Ondanks onze goede bedoelingen, kan er zich onverhoopt toch een situatie voordoen, waar u het niet mee eens bent. In dat geval is het belangrijk dat u dit ook daadwerkelijk aan ons laat weten.

Met dit formulier kunt u een klacht bij ons indienen:

  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ

Na het indienen van een klacht wordt deze in behandeling genomen door het Dagelijks Bestuur van het Wijkplatform NoordOost. Wij sturen ook een kopie aan de wijkadviseur verbonden aan het Wijkbureau Noordoost. Binnen een termijn van 2 weken wordt er contact met u opgenomen over de ingediende klacht. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.

Facebooktwitterpinterest