5 juli 2022

Hoe, Wat, Waar, Wie de wijkraad?

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van Utrecht over vraagstukken die spelen in de wijk Noordoost. Ons advies berust meestal op gesprekken met bewonersgroepen uit de buurt waar het onderwerp speelt. De afgelopen jaren is er advies gegeven over de maximum snelheid op de Kardinaal de Jongweg, de vernieuwing van Winkelcentrum De Gaard, Stadspark De Groene Kop, het Veemarktterrein en bouwprojecten bij het Gerrit Rietveld College en het veld naast de Van Lieflandlaan. Alle adviezen zijn te vinden op de website van de wijkraad. Behalve opstellen van schriftelijke adviezen werkt de wijkraad aan overleg met ambtenaren, onderhouden van contacten met buurtcomite’s en allerlei actieve burgers.  Wist u dat de maandelijkse vergaderingen van de Wijkraad openbaar zijn?

U kunt ook onderwerpen die u in uw buurt belangrijk vindt, inbrengen voor een vergadering.

Kijk op www.wrno.nl wanneer de de wijkraad Noordoost vergadert. Bent u geïnteresseerd in wat er zich afspeelt in de wijk Noordoost en wilt u een actieve bijdrage leveren, word dan lid van de Wijkraad Noordoost en geef u op voor een van de volgende clusters: Wonen & Ruimtelijke ordening, Duurzaamheid & Natuur, Wijkeconomie & ZZP, Verkeer & Milieu of Zorg & Welzijn.

In het laatste weekend van de maand wordt de nieuwsbrief verzonden. Aan de rechterkant ziet u de namen van alle buurten in de wijk. Klik aan waar u meer informatie over wilt.

Facebooktwitterpinterest