7 juli 2022

Hoe maken we Utrecht Noordoost ‘waterproof’?

Heb je een idee voor de buurt, wijk of stad? En zijn meer mensen enthousiast? Denk dan eens aan het Initiatievenfonds van de gemeente. Honderden Utrechters kregen hiermee al de kans iets moois neer te zetten. Deze speciale uitgave van De Utrechtse Internet Courant (DUIC) aandacht voor een drietal ‘groene’ en ‘waterproof’ initiatieven in Noordoost.
Hoe maken we Utrecht ‘waterproof’? Drie projecten in Noordoost

Elk jaar valt er meer regen. Buiten de stad kan dat extra water zijn weg wel vinden, maar minder goed in de dichtbevolkte, verharde wijken van Utrecht. Gevolgen zijn ondergelopen kelders en overstroomde putten. In de zomer warmt de stad juist te veel op, doordat er te weinig groen en oppervlaktewater is om af te koelen. Met ‘Waterproof 030’ wil de Gemeente Utrecht de problemen aanpakken. De stad maakt werk van het verminderen van de hoeveelheid water die het riool inloopt en vermindert de verharde oppervlakte.

Lees voor de drie projecten in onze wijk verder op de site van DUIC.

Facebooktwitterpinterest