7 juli 2022

Het wijkactieprogramma 2017

Elk jaar wordt er een wijkactieprogramma opgezet waarin staat welke projecten en acties de gemeente in een bepaald jaar verwacht uit te voeren. Dit programma komt tot stand door middel van gesprekken met betrokken gemeenteambtenaren, de wijkraad, professionals en burgers in de wijk.

De komende jaren betreffen de wijkambities drie speerpunten waaronder de verschillende acties en projecten worden opgehangen.

 1. Verkeer en parkeren. Twee doelstellingen:
  1. Verhogen verkeersveiligheid;
  2. Meer ruimte voor fietsparkeren;
 2. Wonen, welzijn en zorg. Twee doelstellingen:
  1. Behoud en versterking inzet vrijwilligers;
  2. Aansluiting vraag en aanbod huisvesting en voorzieningen voor ouderen;
 3. Openbare ruimte en duurzaamheid. Twee doelstellingen:
  1. Behoud kwaliteit openbare ruimte en groenvoorzieningen;
  2. Meer vernieuwende initiatieven op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Daarnaast is er nog een categorie complexe projecten en trajecten waaronder momenteel Lauwerecht-Noord met ruim 800 woningen en Zorgcentrum Tuindorp-Oost vallen. Verder zal er naar verwachting in 2017 ook gestart worden met de renovatie/verbouwing van de Gaard.

Voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018, het wijkactieprogramma voor Noordoost en welke projecten/acties precies hangen onder de speerpunten en doelstellingen kunt u de websites www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkactieprogramma raadplegen. Mocht u zelf een idee, plan of initiatief hebben of een bijdrage willen leveren aan de uitvoering van een van de projecten/acties, schroom dan niet en neem contact op met het wijkbureau Noordoost (030-2860000 of noordoost@utrecht.nl) en/of de wijkraad Noordoost (www.wijkraadnoordoost.nl/contact).

Facebooktwitterpinterest